Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Woerden

Investeer in morgen, doe vandaag!

Watertoren Woerden

D66 Woerden wil meer groen in de wijk

In de voorbereiding van de behandeling van de begroting door de gemeenteraad op 27 oktober, heeft D66 Woerden aandacht gevraagd voor meer groen in de wijk. Het planten van bomen en ander groen vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en dorpen. De D66-fractie kondigde aan tijdens de begrotingsbehandeling met een motie te komen om de wethouder te verzoeken hier werk van te gaan maken.