Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 december 2009

Provincie moet beter samenwerken met gemeenten

Afgelopen vrijdag 30 oktober bezocht de Utrechtse Provinciale Statenfractie van D66 Woerden. De Woerdense D66-fractievoorzitter Jaap van der Does had Ralph de Vries en Jacqueline Versteeg uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Woerden. Er werd onder andere gesproken over de samenwerking tussen de provincie en de gemeente. Fractievoorzitter Ralph de Vries: ‘We hebben prettige gesprekken gevoerd met de gemeente. Het is goed om eens écht te horen wat er in Woerden leeft’.

Zij werden eerst ontvangen door wethouders Strik en Groeneweg. Die lieten weten dat de verhouding tussen gemeente en provincie sterk kan worden verbeterd. ‘De provincie opereert te regentesk’, stelde Groeneweg, ‘ze zouden veel meer als partner van de gemeente moeten optreden.’ De beide wethouders doelden voornamelijk op de voortdurende discussie over het bedrijventerrein dat volgens het college in de polder Bijleveld zou moeten komen.

De provinciale én de gemeentelijke fracties van D66 staan echter op één lijn als het gaat om een nieuw bedrijventerrein: éérst bestaande bedrijventerreinen herinrichten is het devies. Dat werd onderstreept door bewoner Piet van der Sanden, die op zijn erf helder uit de doeken deed waarom het geplande bedrijventerrein een slecht plan is.

Aan het begin van de middag namen de fracties afscheid van elkaar. De conclusie was dat het een geslaagd bezoek was en dat dit een goede basis biedt voor een toekomst waarin D66 door goede samenwerking tussen de bestuurslagen veel kan bereiken.