Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 januari 2010

Keep Woerden Clean!

Een ‘zakencollege’?

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woerden hield de burgemeester een toespraak, waarin hij pleitte voor een zakencollege na 3 maart. Dat betekent dat het college zou worden gevormd door de grootste vier partijen in de raad. Dat zou moeten voorkomen dat er al te veel “partijpolitiek gedoe” is in de raad. Het is een interessante gedachte.

De eerste vraag die we moeten beantwoorden is of het slecht is, al dat partijpolitieke gedoe. De gemiddelde Woerdenaar heeft er denk ik een broertje dood aan. Er moeten gewoon goede beslissingen worden genomen en daarmee uit. Daar zit iets in. Aan de andere kant: als je besluit het een te doen, betekent het dat je iets anders nalaat. En die keuze wordt bepaald door de manier waarop je naar de maatschappij kijkt. In de raad zijn die gezichtspunten verdeeld per partij, om het even simpel te stellen. Daarom is het goed om in de raad discussie te hebben en te laten zien waar de verschillen zitten.

De tweede vraag is: hoe zou de besluitvorming verlopen met vier partijen die het college vormen? Welnu, het betekent dat die vier partijen met elkaar in bespreken hoe hun programma eruit ziet, en dat dan in grote gemeenschapszin gaan uitvoeren. Hun meerderheid in de raad zal overweldigend zijn. Weinig discussie dus in de raad, maar wel in de achterkamertjes. En dat is nu precies wat we met zijn allen niet meer willen. Dus een zakencollege na 3 maart? Nee, dank u, dat hebben we als inwoners van Woerden echt niet nodig.

Liever cultuurverandering

Toch heeft de burgemeester gelijk dat er te veel aan partijpolitiek wordt gedaan in de raad. In de Tweede Kamer worden meer moties en amendementen van de oppositiepartijen aangenomen dan in de Woerdense gemeenteraad, en dat terwijl ideologische verschillen in Den Haag normaal gesproken een veel prominentere rol spelen. Dat is gek, en dat moet veranderen. Omdat ook de Woerdense oppositiepartijen goede ideeën hebben. Omdat het college ook best een steek mag laten vallen zonder dat we daar een vreselijk punt van moeten maken. Maar wat mij opvalt is dat de wethouders altijd alles doen om hun voorstellen door de raad te jassen, zelfs als ze zelf lijken te zien dat het stuk voor verbetering vatbaar is. Dat moet anders. Er moet meer naar elkaar worden geluisterd, in het belang van de Woerdense inwoners. En dat belang is niet gediend met de achterkamertjes van een zakencollege. In het college of niet na 3 maart, D66 wil daar een punt van maken.

Heerd Jan Hoogeveen

10 januari 2010