Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 tegen onnodig bedrijventerrein

Een bedrijventerrein tussen Woerden en Bodegraven? Als het aan de D66 fractie ligt wordt de westkant van de wijk Molenvliet niet volgebouwd. De partij is volgens fractievoorzitter Jaap van der Does tegen de aanleg van het terrein van ongeveer 30 ha, omdat nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Volgens van der Does melden rapporten dat de bedrijven slechts uit zijn naar vervangende ruimte en niet naar uitbreidingsruimte. Vervanging kan goed plaatsvinden op bestaande terreinen, die ook slimmer ingericht en gebruikt kunnen worden. Ook bestaande leegstaande kantooruimten kunnen een andere functie krijgen. Bijvoorbeeld die van bedrijfsverzamelgebouw of woningen.
D66 is ook tegen de komst van een bedrijventerrein omdat de aanleg opnieuw een aanslag op het kwetsbare Groene Hart is. "Het mag niet zo zijn dat alle groene longen rondom Woerden verloren gaan”. Tenslotte is deze partij ook tegenstander omdat de Provincie Utrecht volgens D66 stelt dat ze zuinig wil omgaan met het Groene Hart, terwijl tegelijkertijd alle groene plekken rondom Woerden aangewezen worden voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerrein.
Dit beleid is tweeslachtig en niet te verklaren. D66 gaat zich de komende periode hard opstellen tegen dit tweeslachtige beleid en de Provincie om uitleg vragen.

D66 Woerden steunt van harte de aktie van de Stichting Het Groene Hart tegen de aanleg van een bedrijventerrein ten westen van Woerden.