Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 vragen over het bedrijventerrein in polder Bijleveld

D66 heeft het college van B&W vragen gesteld over het industrieterrein dat tussen Harmelen en Utrecht zou moeten komen.

Wat is er aan de hand?
Christenunie, Progressief Woerden en het CDA vinden dat de polder Bijleveld wel mag worden volgebouwd met een industrieterrein van 100 ha. D66 is daar tegen, samen met Inwonersbelangen en de VVD. Wat D66 betreft gaan we de polder Bijleveld niet opofferen aan een nieuw bedrijventerrein als de bestaande bedrijventerreinen een enorme leegstand kennen. En zeker als het gaat om een mooi stuk groen gebied is het wel een eerste vereiste dat we "bestaand beton" eerst eens goed gaan benutten. Wij denken dat we niet alleen staan.

De Minister van VROM heeft namelijk een nota het licht doen zien, en uit die nota volgt volgens ons dat de polder Bijleveld straks helemaal niet bebouwd mag worden. De nota zegt dat de polder behoort tot het Groene Hart, dat het Groene Hart een Nationaal Landschap is en dat in een Nationaal Landschap geen plaats is voor grootschalige bedrijventerreinen. Nu is die nota alleen nog een concept, en zal het nog wel een paar maanden duren voordat de nota definitief is, maar de kans is toch wel zeer groot dat dit op deze manier doorgaat.

Dat is goed nieuws voor allen die het Groene Hart een goed hart toedragen. Maar wij willen natuurlijk wel zeker weten dat de partijen in het college dit ook wel goed tot zich laten doordringen. Vandaar dat we vragen hebben gesteld aan het college. Eerst vragen we of het college de nota goed heeft gelezen, en daarna vragen we naar wat ze ermee gaan doen. Wat we van de antwoorden verwachten? Een antwoord dat zou getuigen van realiteitszin zou zijn als het college zou melden zich nu toch te zullen richten op bestaande bedrijventerreinen, en niet op een volbouwen van een stukje Groen Hart. We wachten met spanning af. Wat D66 betreft blijft Bijleveld groen!

Heerd Jan Hoogeveen