Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Hoe diep moet een crisis zijn?

De raadsvergadering van afgelopen donderdag maakte duidelijk dat het college van B&W en de coalitiepartijen in de raad het spelletje slim spelen: wie eerst onwaarschijnlijk radicale bezuinigingsvoorstellen doet, krijgt een verhoging van de OZB makkelijker voor elkaar en zelfs de zo door inwoners van Woerden afgewezen landschapsbouw komt er! De geesten rijp maken, heet dat. De bezuinigingen waar een meerderheid van de raad mee akkoord ging, moeten het beeld compleet maken.

Dat er bezuinigingen mogelijk zijn is een feit. Deze moeten naar ons idee allereerst gevonden worden in het stringent sturen op begrotingsafspraken en het niet accepteren van onvoorziene overschrijdingen. Terwijl het college haar bezuinigingsvoorstellen deed, overschreed zij haar budget al onvoorzien met een half miljoen euro. Bezuinigen is ook mogelijk door beter afspraken te maken zodat gemeenschapsgeld niet meer kan zoekraken (de Stichting Klasse is Û 1,1 miljoen euro kwijt). In 2008 kostte het inhuren van freelance krachten 3 miljoen euro, een overschrijding van 2,7 miljoen euro. Kortom, het gemeentelijk apparaat verdient in deze tijd een strakke budgetsturing. Het kan ook niet zo zijn dat het gemeentebestuur zonder enige vorm van verantwoording afleggen wegkomt met deze ongemeen grote en buitensporige budgetoverschrijdingen. VVD, D66 en Inwonersbelangen stellen dan nu ook terecht voor om uitgebreid onderzoek naar deze praktijken te doen.

Maar daarnaast beschikt Woerden over een reserve van ca. 30 miljoen euro. Het lijkt ons dat reserves in goede tijden worden opgebouwd om in slechte tijden te kunnen aanspreken. Duurbetaalde accountants van PriceWaterhouseCoopers hebben op verzoek van het college uitgezocht hoe die reserve kan worden aangewend. Hun voorstel is om uit verschillende potjes in totaal enkele miljoenen vrij te maken. Toch stelt het college niet voor om die reserves te gebruiken, maar geeft aan dat reserves een keer opraken. Hoe slecht moet het economisch tij worden om de reserves ooit aan te spreken? Wij pleiten ervoor om juist nu de reserves aan te spreken om deze slechte periode te overbruggen. Met een strakke sturing kan vervolgens worden voorkomen dat Woerden weer in de problemen komt en worden in toekomstige goede tijden de reserves weer aangevuld. Waar zijn reserves anders voor?

Bob Duindam
Heerd Jan Hoogeveen