Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Is dit College het spoor bijster?

Het college van Burgemeester en Wethouders maakte afgelopen woensdag bekend dat er extreem moet worden bezuinigd. Het voorgestelde pakket bezuinigingen kan alleen als paniekvoetbal worden bestempeld. Nog verleden jaar werd er 2 miljoen uit de reserve gehaald om allerlei leuke dingen mee te doen. D66 heeft dat toen een cosmetische begroting genoemd.
Ik heb thuis altijd geleerd dat je in goede tijden moet reserveren voor moeilijke tijden. Het meest opmerkelijke voorstel is misschien wel het voorstel om de westelijke randweg te schrappen. Jarenlang is de Raad voorgehouden dat het geld hiervoor gereserveerd was. Vragen van Inwonersbelangen en D66 hierover werden steevast op deze manier beantwoord. Het hele BRAVO-pakket (alle randwegen) was financieel in orde: daar hoefden we niet over in te zitten. Nu zwalkt het college weer de andere kant op.
D66 gelooft dan ook niet dat de pijn bij de financiën zit. Voor ons is het politieke onwil. Ergens zijn er krachten die deze weg niet wensen en deze gelegenheid aangrijpen om de weg af te serveren. Geen uitstel, nee afserveren. Hier zullen de bewoners van Woerden niet blij mee zijn en zeker niet de bewoners die in de wijken wonen waar het verkeer dagelijks vast zit en het fijnstof neerdaalt, zoals op de Boerendijk en Rembrandtlaan.
D66 gaat er alles aan doen om dit voorstel van tafel te krijgen. We gaan er vanuit dat ook de coalitiepartijen CDA, Progressief Woerden en ChristenUnie hun rug recht houden en hun wethouders in dit College tot de orde zullen roepen. De Raad heeft immers in 2006 unaniem een motie aangenomen waarin de westelijke randweg geëist is. Ondertussen zal D66 aan een pakket tegenvoorstellen werken waaruit zal blijken dat de hand op de knip houden niet tot paniekvoetbal hoeft te leiden.