Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Jaap van der Does Lid Derde Kamer

Raadslid Jaap van der Does is op 13 september j. l. door Jeltje van Nieuwenhoven geinstalleerd als lid van De Derde Kamer. Dit lidmaatschap duurt normaliter 1 jaar.

Wat is De Derde Kamer ?

De Derde Kamer is een schaduwparlement voor mensen die zich betrokken voelen bij internationale samenwerking. Het zijn vrijwilligers die weigeren zich neer te leggen bij armoede in enkele delen van deze wereld. Zij bestaat ook uit 150 leden zoals in de Tweede kamer, waarvan 30 personen uit verschillende ontwikkelingslanden. Die 30 zijn aangezocht om hun deskundigheid op dit gebied en zitten meerdere jaren in dit parlement. De andere 120 leden komen uit alle delen van Nederland, zijn van alle leeftijden, van alle politieke groeperingen ( of niet) Het is de bedoeling dat de leden dit jaar veel kennis opdoen op bijeenkomsten. Aan het einde van het jaar wordt van de leden verwacht dat zij een stevig advies aanleveren dat gericht is aan de Tweede Kamer en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Ook dient het lid plaatselijk activiteiten te organiseren om de bewustwording over de Derde Wereld te verbeteren. Gelijktijdig zijn ook Cok Hoogerbrugge (CDA raadslid in Woerden) en Geertje de Wit uit Woerden tot lid van de De Derde kamer benoemd. Het is zeer uitzonderlijk dat er 3 leden uit dezelfde gemeente benoemd worden. Geertje is student internationale ontwikkelingen. Inmiddels hebben Cok en Jaap een motie vervaardigd en aangeboden aan de Gemeenteraad waarin het College wordt verzocht zich aan te melden als Millennium gemeente. Deze motie is op 25 september j. l door de raad aangenomen. Opmerkelijk was dat de fractie van Progressief Woerden tegen was. Ook progressief zijn is kennelijk aan erosie onderhevig. Over het zijn van Millennium gemeente zult u ongetwijfeld het komende jaar meer horen. Het houdt in dat ook gemeenten achter de 8 doelen gaan staan die de Verenigde Naties in het jaar 2000 aangenomen hebben. Deze gaan over o.a. armoedebestrijding, het tegengaan van kindersterfte en duurzaamheid.