Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Motie VVD en D66 tav bezuinigingen

Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft is er in Woerden veel commotie ontstaan over het voornemen van het College om belangrijke basisvoorzieningen zoals Muziekcenttrum Het Klooster in Woerden, de bibliotheek in Harmelen, het zwembad in Harmelen te sluiten of te privatiseren en de westelijke randweg in Woeren te schrappen.
D66 heeft dit getypeerd als paniekvoetbal en afgewezen. Wij zijn de mening toegedaan dag wat al te gemakkelijk een slecht (financieel) beleid wordt afgeschoven op de kredietcrisis. We ontkennen niet dat bezuinigingen moeten worden overwogen maar vinden dat er ook naar de reserves gekeken moet worden en dat een nieuwe Raad en College in maart 2010 zich moet buigen over de meerjarige ontwikkelingen en dat er nu geen overhaaste besluiten moeten worden genomen.
Kortom wij wijzen de rigoreuze bezuinigingen van de hand en zullen ons ook zo opstellen bij het overleg hierover op donderdag a.s. We denken mee over bezuinigingen maar de basisvoorzieningen moeten gehandhaafd blijven. Tesamen met de VVD wordt een motie ontwikkeld waarin een verscherpte kostenbeheersing wordt voorgesteld binnen de gemeentelijke organisatie. Er zijn nu teveel onvoorziene kostenposten en overschrijdingen.