Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Onderzoek dossier Radix en Veerman

De fracties van D66 en Christen Unie zijn zeer ontstemd over de gang van zaken bij de afhandeling van bouwaanvragen in zijn algemeen, en in het bijzonder naar het afblazen van een project van bouwbedrijf van Radix en Veerman in Snel en Polanen (27 appartementen aan de Spaaklaan). Dit project won een prijsvraag met het ontwerp en de start was in 2005. Het zou eind 2006 gereed moeten zijn. Echter eind 2007 heeft de aannemer het project afgeblazen na eindeloos getouwtrek met de gemeente.
Hierover zijn vragen gesteld en in de commissie Omgeving van 11 februari jl. en is dit behandeld. Wethouder Strik bleef echter hardnekkig ontkennen, en was van mening dat wij (D66 en CU) de verkeerde bronnen hadden geraadpleegd en dat wij een verkeerde beeldvorming opwierpen. De bronnen hebben wij echter bij de gemeente opgevraagd en geraadpleegd.
Gisteravond haalde de wethouder een beetje bakzeil, doch het fractievoorzittersoverleg later op de avond heeft besloten dat er een extern onafhankelijk onderzoek moet komen, waarbij de onderste steen boven moet komen. Wij willen nu weten waarom alles zo lang geduurd heeft en of de regeltjes die allemaal opgelegd worden ook opgelegd kunnen worden en of die wenselijk zijn.
Op 26 februari as. komt dit voorstel in de Gemeenteraad. De Gemeenteraad is (vooralsnog) unaniem in haar opvattingen.