Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Uitslag enquete over enkele onderdelen van de Structuurvisie 2015-2030

D66 heeft afgelopen zaterdag 9 mei in het centrum van Woerden een enquete gehouden over enkele voornemens/plannen uit de Structuurvisie 2015-2030. Ruim honderd bezoekers van het centrum werden geenqueteerd. De uitslag van deze mini-enquete is als volgt;

1. De eerste vraag ging over het voornemen in de Visie om de oeverwallen van de Oude Rijn o.a. tussen Woerden en Harmelen intensiever te bebouwen. De mening over dit voornemen is dat vrijwel niemand het ziet zitten om hier dichtere bebouwing,hoe dan ook, te realiseren. Enkele jongelui zagen het wel zitten indien het om starterswoningen zou gaan.

2e.De tweede vraag ging over het voornemen uit de Visie om een 100 ha groot industriepark te realiseren ten zuiden van de Rijksweg 12 ter hoogte van Harmelen in de polder Reijerscop.
Ca. 80% vond dit geen goed idee. 10 % had er geen moeite mee en de andere 10% vond de locatie aan de noordzijde van Rijksweg 12 ten oosten van Harmelen tussen de Oude Rijn en Rijksweg 12 een betere lokatie (polder Bijleveld).

3e. De derde vraag had betrekking op het voornemen in de Visie om in park Bredius grotere evenementen te dogen alsmede de realisatie van een grote speelplaats. Ca. 70% vond dit een slecht idee, doch 30% zag deze plannen wel zitten.

Deze meningen zullen mede betrokken worden bij de definitieve standpuntbepaling door de fractie van D66 tijdens de behandeling van dit belangrijke document in juni 2009 in de Gemeenteraad.