Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Visie D66 op Structuurvisie 2015-2030

Toen de structuurvisie 2015-2030 naar buiten kwam was ik behoorlijk verrast. Deze Visie geeft in grote lijnen aan hoe Groot Woerden zich in de komende 25 jaar zal ontwikkelen. Veel inwoners en de leden van de Gemeenteraad hebben bij de ontwikkeling van deze Visie in- en meegesproken. Bij de presentatie van het concept Visie kreeg ik echter al direct kromme tenen. Er zijn nu voornemens in vastgelegd die als het ware uit de hoge hoed getoverd zijn en voor mij niet herkenbaar zijn.
Ik bedoel hiermede op de voornemens voor de aanleg van een gigantisch industrieterrein ten zuidoosten van Woerden en vooral het voornemen om Landschapsbouw te realiseren op de oeverwallen van de Oude Rijn. Alleen het woord Landschapsbouw is al een drogreden.
Beide plannen zijn zeer ruimtevretend en D66 heeft grote bedenkingen bij deze plannen en ik zal u zeggen waarom;

Nog niet zo lang geleden was de visie om de oeverwallen van de Oude Rijn op te waarderen door meer beplanting aan te brengen en leuke doorkijkjes te behouden. ( Bomenbeheersplan buitengebied 1998)
Nu wordt dezelfde opwaardering onderbouwd door te vertellen dat open bebouwing de kwaliteit van de oeverwallen verbeterd. Het gebied tussen Woerden en Harmelen wordt dus mooier door huizen ter weerszijden van de Oude Rijn te bouwen. Voor D66 is dat een gotspe en absoluut niet aanvaardbaar. Daar is dit eeuwenoude gebied te mooi en te waardevol voor.
En huizen kunnen nimmer de huidige kwaliteit verbeteren, integendeel.
De opmerking dat hieraan behoefte is betwijfel ik en al zou deze behoefte er zijn is het nog maar de vraag of je daar als bestuurder aan moet voldoen. Je kan niet iedere wens honoreren en zeker niet in dit deel van het Groene Hart.

Nu nog een paar woorden over de voornemens van een nieuw (regionaal)industrieterrein. D66 is blij dat dit niet aan de westkant van Woerden komt maar plaatst grote vraagtekens bij de plaats, grootte en ontwerp van dit nieuwe terrein. Onze visie is dat eerst oude terreinen weer opgeknapt dienen te worden en dat een nieuw terrein (indien nodig) compact opgezet wordt op de minst schadelijke locatie.

Jaap van der Does fractievoorz.D66