Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Voorjaarsoverleg: behandeling begroting 2010

Gisteravond is een eerste begin gemaakt met de contouren vast te stellen voor de begroting van 2010.
Het overleg hierover wordt enigszins beheerst door de dreigende financiele situatie van onze gemeente, t.w. minder inkomsten via het Rijk en ook minder inkomsten door b.v. minder uitgiftes van kavels grond, minder bouwleges etc.
Het ging gisteravond om richtinggevende uitspraken.
Namens D66 heb ik aangegeven dat er geen extra O.Z.B verhogingen wenselijk zijn. De inwoners (eigen huis bezitters) mogen niet als groep extra belast worden.

De oplossingen moeten vooral gezocht worden in;

a. het bijstellen van onze ambities en desnoods tijdelijk een vacaturestop bij de gemeente.Woerden heeft wel erg veel ambities en deze zullen we in de tijd moeten zetten.
b. overbodige regels schrappen en sneller bouwen bevorderen.
c. indringend kijken naar de harde sector en niet naar de zachte sector.Dus vooral kijken naar steen en niet naar mensen.
d. geen plannen maken voor nieuwbouw stadhuis doch het huidige goed onderhouden.

Naast deze punten nog aandacht gevraagd voor de volgende zaken;

Nog eens goed beoordelen of we de oude wasserij op het defensie-eiland wel gaan restaureren voor culturele doeleinden.
Kunnen we niet beter ergens een multifunctioneel gebouw bouwen waarin theater, film etc. kan plaatsvinden. Beter te exploiteren dan het huidige kleine vestzaktheater.
Ook kunnen we het gebouw Arsenaal in de binnenstad weer gaan gebruiken voor de samenleving en niet meer verhuren aan een cateraar.
Ook de positie van de bibliotheek en de Mariaschool moeten nader bezien worden.De Mariaschool kost veel meer dan was voorzien.
Ook het bouwen van Brede Scholen kost veel extra geld en de meerwaardes zijn niet in verhouding.

Dit waren wat opmerkingen in eerste termijn.In de raad van 26 feb. gaan we nader in op de begroting.