Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Wat vind het publiek van de bezuinigingen?

Resultaten van de gesprekken met centrumbezoekers op zaterdag 30 mei 2009.

Afgelopen zaterdag 30 mei heeft de D66 fractie in het centrum van Woerden gesprekken gevoerd met talloze passanten. Daarbij is ook een vragenlijst gehanteerd waarop vragen over de meest in het oog springende bezuinigingsvoorstellen van het College van B en W.

De bevraagde bezuinigings onderwerpen waren; De bibliotheek in Harmelen, muziekschool en vestzaktheater in Woerden, de westelijke randweg in Woerden, de wijkplatforms en het peuterspeelzaalwerk.

Wij begrijpen dat het slechts een grove benadering is doch er tekende zich wel een duidelijke meningsvorming af waar de fractie mee verder kan.
De westelijke randweg in Woerden moet van 80 % wel en snel aangelegd worden.
De muziekschool en het vestzaktheater mag van 70 % niet opgeheven worden.
De bibliotheek in Harmelen mag van 65% niet opgeheven worden.
Het peuterspeelzaalwerk bleef steken op 60%.
Aan de wijkplatforms wordt minder prioriteit gegeven. Slechts 20 % wil dit handhaven.

De meeste ondervraagden die voor behoud van het vestzaktheater waren gaven aan wel meer te willen betalen voor een toegangskaartje om dit in stand te houden. Hier hebben we niet bewust op bevraagd maar velen droegen dit zelf aan. Ongeveer 110 Woerdenaren hielpen mee door het invullen van een vragenformulier.