Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 januari 2010

Motie vermindering bouwregels

Het heeft even geduurd maar op donderdag 28 januari a. s wordt een begin gemaakt met de vereenvoudiging van de bouwregels. In de raad wordt dan een motie behandeld waarin wordt voorgesteld de bouwregels te versoepelen waardoor bouwtijd en kosten gereduceerd worden. Vooral de zogenaamde Woonkeur regels zijn zo gedetailleerd en kostenverhogend en een ware betutteling voor a. s. bouwers.

Het is echter een lange weg geweest om tot deze motie te komen.

Reeds in febr.2009 kreeg de raad signalen vanuit de bouwwereld over veel regeltjes en procedures die het bouwen duurder maakte door

Door ondergetekende en raadslid Chris van Iersel (CU) is toen een onderzoek ingesteld dat leidde tot een notitie aan de Gemeenteraad. De betrokken wethouder bouwzaken Johan Strik was echter niet meegaand en schoffeerde ons behoorlijk. Wij hadden ons in de verkeerde stukken verdiept en verkeerde aannames gemaakt.

De Gemeenteraad was echter wakker geschud en uiteindelijk gaf de Raad opdracht aan bureau Berenschot voor een extern onderzoek.

Dit rapport kwam in september in de Raad en hierin werden de conclusies van mij en van Iersel grotendeels bevestigd. Vervolgens was het aan het College om iets te doen met deze conclusies. Dit resulteerde in een Plan van Aanpak dat op donderdag 28 jan.2010 behandeld wordt en waarin een begin wordt gemaakt met de vereenvoudiging/versoepeling van bouwregels.

Chris en ondergetekende willen echter verder gaan dan dit Plan van Aanpak en hebben nu in goede samenwerking met het CDA een motie opgesteld welke hierin voorziet. Met dank aan fractievoorzitter fractievoorzitter Bernard de Jong van het CDA die met ons meegaat en onze motie aanvaardbaar heeft gemaakt voor hopelijk een brede ondersteuning in de Raad.

Jaap van der Does

Lijsttrekker D66 Woerden