Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 maart 2014

Hebben dorps- en wijkplatforms nog toekomst?

Vraag een Woerdenaar of een inwoner van Kamerik wat er nog beter kan in zijn woonomgeving. Het antwoord zal zijn minder auto’s in de straat, beter onderhoud van wegen, minder zwerfvuil. Vraag een inwoner van Harmelen over verkeer door het dorp, hij zal je wijzen op de randweg C en de herinrichting van de Dorpstraat. En een Zegvelder zal zeggen dat er behoefte is aan zorgcomplex, ophoging van straten en verbetering van het openbaar vervoer.

Kortom bewoners weten doorgaans precies wat er leeft in hun directe buurt of wijk. Moet je dan de gemeente laten bepalen wat er goed is voor de buurt? Of ga je kijken hoe je de bewoners dit zoveel mogelijk zelf kunnen doen?

Als D66 geloven wij in de kracht van mensen. Wij hebben het vertrouwen in het ondernemerschap en de initiatieven die inwoners ontplooien. D66 wil zich daarom verder inzetten voor een gemeente die burgerinitiatieven stimuleert, waarbij de “burgerbegroting” een nuttig instrument kan zijn. Wij willen geen extra bestuurslaag creëren. Maar volgens D66 zijn de dorps- en wijkplatforms bij uitstek geschikt om hier invulling aan te geven. Als een wijk, of een straat een goed idee heeft waarom zouden wij ze moeten belasten met onnodig veel regelgeving? Geef de ruimte en het vertrouwen aan de bewoners, zij weten wat er nodig is. De gemeente ondersteunt en faciliteert de initiatiefnemende bewoner.

D66 wil o.a. samen met wijkplatforms komen tot:
• meer groen in de wijken,
• meer trap- en speelveldjes voor kinderen en jongeren tot 16 jaar,
• verbeteren van de verkeersveiligheid door het aanpassen van kruispunten, oversteekplaatsen en straatverlichting.

In onze optiek is het noodzakelijk dat er aandacht is voor het opheffen van onnodige regels. Wij geloven in de kracht van mensen. D66 zet in op samenwerking met de dorps- en wijkplatforms.

Jacko de Kort
Kandidaat-raadslid voor D66 &
Secretaris van Wijkplatform Schilderskwartier