Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2015

Vertrek wethouder Duindam

Fractie en bestuur van D66 Woerden hebben met respect kennisgenomen van het besluit van wethouder Duindam om terug te treden. Vanuit het vertrouwen van fractie en bestuur in de wethouder, is de afgelopen periode intensief overleg met hem gevoerd over de situatie die was ontstaan in het Gemboxx-dossier. Bestuur, wethouder en fractie waren het met elkaar eens dat de ontstane beeldvorming vereiste dat er door middel van een onafhankelijk onderzoek feiten op tafel zouden komen die deze aantijgingen volledig ontkrachten.

Er was consensus over de onderzoeksvragen. Helaas wijzigde wethouder Duindam later zijn opstelling. De fractie hield en houdt vast aan de eerder geformuleerde onderzoeksvragen en verwelkomt dan ook het feit dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Door nu af te treden ontstaat er een situatie waarbij de raad niet volledig kennis heeft kunnen nemen van zijn kant van het verhaal. Wat fractie en bestuur betreft was er geen aanleiding voor de wethouder om te vertrekken, en wij betreuren dat ook zeker.

Met het vertrek van wethouder Duindam verliest de gemeente Woerden een kundig bestuurder die op een groot aantal dossiers belangrijk is geweest voor onze gemeente. Mede dankzij zijn inzet is het gemeentelijk huishoudboekje op orde, is er een cultuursector die meer dan ooit samenwerkt en is de decentralisatie van de jeugdzorg goed geland in Woerden.
Bestuur en Fractie gaan op korte termijn de voorbereidingen starten voor het zoekproces naar een opvolgende wethouder.