Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 januari 2016

Waarborg privacy ook in de praktijk

WoerdenWijzer

D66 Woerden heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de manier waarop inwoners informatie moeten delen met WoerdenWijzer. Gebleken is dat inwoners allerlei privacy-gevoelige informatie naar een algemeen e-mailadres van WoerdenWijzer moeten sturen.

D66-fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen: “Het uitgangspunt van het college is dat inwoners zelf eigenaar zijn van hun gegevens, en dus ook zelf zeggenschap hebben over de vraag met wie zij die informatie delen. Dat vindt D66 de juiste benadering van privacy in het sociaal domein, daar stellen wij geen vraagtekens bij. Onze vraag is wel of daar in de uitvoering wel voldoende aandacht voor is bij WoerdenWijzer.”

WoerdenWijzer is een website van de gemeente, waar inwoners met ondersteuningsvragen terecht kunnen. WoerdenWijzer verwijst inwoners door naar de juiste instellingen. Wat de D66-fractie betreft moet voor inwoners altijd duidelijk zijn wie toegang heeft tot hun informatie. Heerd Jan Hoogeveen: “Inwoners moeten alle informatie naar een ‘info-mailadres’ sturen: van diagnose- en medicatie-informatie tot bsn-nummer. Maar het is voor inwoners volstrekt onduidelijk wie er allemaal toegang hebben tot dat e-mailadres. D66 vindt dat van een e-mailadres dat voor dergelijke gevoelige informatie wordt gebruikt, het volstrekt helder moet zijn wie daar toegang toe heeft en hoe de privacy wordt gewaarborgd.”

De vragen die zijn gesteld door de fractie van D66 Woerden moeten door het college uiterlijk 14 februari zijn beantwoord.