Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2016

D66 Woerden blij met conclusies en aanbevelingen rapport Privacy

Ruud Niewold

Heldere visie en goede ambities. Uitvoering en rapportage kan nog beter.
Woerden is op de goede weg aangaande het privacybeleid bij de decentralisaties. Dat concludeert de rekenkamercommissie in haar rapport ‘In eigen regie’ waarin werd onderzocht of de privacy van bewoners in het beleid voldoende aandacht krijgt. Privacy is voor D66 een belangrijk thema; vorige week stelde de partij nog vragen over het algemene e-mailadres waar Woerdenaren gebruik van moeten maken om privacy-gevoelige informatie te delen.
Raadslid Ruud Niewold: “D66 is blij te lezen dat de Rekenkamer concludeert dat de gemeente Woerden een heldere visie heeft op privacy en goede stappen zet van beleid naar uitvoering. Dit is een ambitieuze visie omdat zij de regie over de omgang met persoonsgegevens bij de inwoner zelf legt. De punten zoals genoemd in het Rekenkamerrapport over de uitvoering en de rapportage onderstreept onze fractie.”
Behalve positieve conclusies bevat het rapport van de Rekenkamercommissie ook een aantal aanbevelingen die D66 van harte overneemt. Zo kan de gemeente zorgaanbieders actiever aansturen op hun privacy-beleid en moet de gemeente nog beter later zien dat de gemeente zich bewust is van het belang van informatieveiligheid. De website van Woerdenwijzer moet beter aangeven hoe de gemeente omgaat met klachten.

“Wij blijven kritisch volgen of burgers voldoende duidelijk en veilig informatie kunnen opvragen en delen. Ook blijven wij scherp toezien op het op tijd aanleveren van de juiste informatie aan de raad om te controleren of privacy goed wordt geborgd. Zo hebben wij vorig jaar vragen gesteld over de website van Woerdenwijzer en over Suwinet. Optimale bescherming van privacygevoelige informatie vinden wij belangrijk voor onze inwoners”, aldus Niewold.

De Rekenkamercommissie geeft ook aan dat de rapportage aan de gemeenteraad over informatieveiligheid goed moet gebeuren. Het college zal de raad hierover vanaf september jaarlijks rapporteren.