Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 maart 2016

Iedereen moet mee kunnen doen

Zorg, Welzijn & Inkomen

Iedereen in Woerden kans op scholing, werk, zorg en onderwijs: ook mensen met een beperking. D66 vraagt het college in een motie om concrete stappen uit te werken om echt iedereen mee te laten doen. Dit volgt uit een VN-Verdrag dat in januari is aangenomen door de Tweede Kamer. Het plan moet kansen bieden aan Woerdenaren met een beperking om mee te doen aan de samenleving zoals zij dat willen.

Vanaf januari 2017 is algemene toegankelijkheid de norm in Nederland. Ook in het lokale sociaal beleid staat dat iedereen mee moet kunnen doen. “Maar hoe sociaal en verbindend zijn we als gemeente concreet?” vraagt D66 raadslid Ruud Niewold zich af.

“Met het VN verdrag hebben we nú een handvat om welwillend beleid om te zetten in verbindende en verplichtende daden. Als de motie wordt aangenomen, verplicht de gemeente zichzelf ertoe om planmatig knelpunten en oplossingen in kaart te brengen specifiek gericht op mensen met een beperking. En om vervolgens samen met betrokken organisaties kansen te creëren voor jongeren en ouderen om zoveel mogelijk mee te doen aan onderwijs, werk, sport en andere onderdelen van onze samenleving.”