Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juni 2016

Soepeler beleid fietshandhaving station na vragen van D66

Naar aanleiding van vragen van de fractie van D66 heeft de Gemeente Woerden de handhavingsacties omtrent foutgeparkeerde fietsen in het stationsgebied geëvalueerd. D66 stelde het afgelopen jaar regelmatig de vraag aan het college of de strengere handhaving sinds september 2014 niet een ongewenst neveneffect met zich meebracht.

De fractie van D66 is blij met de aanbevelingen uit de evaluatie. Saskia van Megen: “Het is helder dat fietsen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst horen te worden. Niet alleen voor het beeld, maar ook voor de toegankelijkheid van het gebied voor bijvoorbeeld gehandicapten en slechtzienden. Maar bij ons was het vermoeden ontstaan, mede door signalen uit de samenleving, dat men doorschoot in de handhaving daarvan. Daarom hebben wij er op gehamerd dat er een evaluatie zou komen. Gelukkig heeft die nu plaatsgevonden en zien we interessante verbeterpunten.”

Met de voorgenomen aanpassingen zullen fout geparkeerde fietsen eerst verplaatst worden i.p.v. direct verwijderd, hoeft er geen €20 meer betaald te worden als een fiets bij de Fietssluis wordt opgehaald en zullen ruimingsacties vooraf worden aangekondigd.

Ondanks de aangekondigde verbeteringen blijft D66 kritisch naar het dossier kijken. “Het is een goede eerste stap, maar als we van Woerden een fietsstad willen maken, moet je verder kijken. Waarom worden nog steeds alle fietsen gelabeld terwijl het vaak duidelijk is dat een fiets echt geen weesfiets is? Gaat het percentage opgehaalde fietsen bij Ferm Werk (7% in 2015) daadwerkelijk omhoog?” sluit Van Megen af.

Aanstaande dinsdag zal in de vergadering van de commissie Middelen gesproken worden over de aanpak van fietsendiefstallen op het station.