Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 juli 2016

D66 stelt vragen: Leegstand is geen voldongen feit

De behoorlijke leegstand in het stadcentrum van Woerden baart D66 zorgen. Raadslid George Becht stelt vragen over dit onderwerp aan het college.

Zorg over de groeiende leegstand van winkelpanden in het stadscentrum van Woerden maakte een aantal jaren geleden al duidelijk dat er een heldere visie moest komen over hoe de binnenstad bruisend en leefbaar te houden. In september 2014 heeft de gemeenteraad in verband daarmee de nota ‘De kloppende binnenstad’ vastgesteld.
Bijna twee jaar later zien we nog steeds een behoorlijke winkelleegstand in het stadscentrum. Voor de D66 fractie de hoogste tijd om naar een tussenbalans te vragen. Wat is er inmiddels gerealiseerd van de ambities die we in 2014 met elkaar hebben vastgelegd en zijn die nog toereikend?

Leegstand is geen voldongen feit

Leegstand is geen voldongen feit

Raadslid Becht van de D66 fractie zegt daarover: “Leegstand in winkelstraten hoeft geen voldongen feit te zijn, maar dat vraagt wel om de integrale aanpak zoals we die hebben afgesproken, bijvoorbeeld: Voor welke functies geven we ruimte? Is er voldoende flexibiliteit in bestemmingsplannen waarin ruimte geboden wordt aan creatieve ondernemers? Hoe richten we de openbare ruimte in en kan de bereikbaarheid voor fietser en automobilist nog beter? Als we nu de ambitie hebben om door te pakken en voldoende ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving, kan de spiraal van verschraling doorbroken worden en krijgen we een nog bruisender binnenstad”.

De D66 fractie heeft hierover Artikel 40 vragen gesteld aan het college. De vragen zijn hier in PDF-formaat te lezen