Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 juli 2016

D66: Wasserij moet culturele bestemming houden

In het nieuws is naar buiten gekomen dat projectontwikkelaar de Wasserij CV op het Defensie-eiland geen culturele bestemming functie wil geven aan het gemeentelijk monument de Wasserij, maar wil gebruiken voor woningbouw en horeca. De fractie van D66 wil dat in het Wasserij gebouw ruimte blijft voor een culturele functie stelt hier artikel 40-vragen over.

Vorig jaar zijn de eerste woningen op het Defensie-eiland opgeleverd. Inmiddels wordt door de projectontwikkelaar Blauwhoed hard gewerkt aan de ontwikkeling van de rest van het eiland dat een prominente plek in het centrum van onze stad inneemt. Voor de ontwikkeling is een samenwerking gesloten met Blauwhoed en Vorm CV. Een van de belangrijkste vervolgfasen is de ontwikkeling van het gebouw de Wasserij met de bijbehorende schoorsteen.

In 2015 werd de raad geïnformeerd dat de Wasserij een publieksfunctie en culturele invulling zou krijgen. De Wasserij CV zou onder andere de beschikking gaan krijgen over een podium met expositieruimte. In januari van dit jaar werd de raad opnieuw geïnformeerd, maar werd er geen melding gemaakt van een veranderde situatie. Inmiddels blijkt dat Blauwhoed niet meer uitgaat van een culturele invulling en publieksfunctie maar van horeca en appartementen.

Raadslid Ruud Niewold is ongerust “Plekken met een culturele functie zijn belangrijk voor Woerden. De fractie van D66 wil dat de Wasserij door Woerdenaren gebruikt kan worden en dat het in ieder geval deels een culturele functie kan krijgen. D66 is niet tegen horeca of bedrijfsruimtes, maar vindt dat het college zich in moet spannen om de Wasserij onderdeel te laten worden van Woerden als creatieve en culturele stad”.

De fractie van D66 verwacht op korte termijn beantwoording van deze vragen.