Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 oktober 2016

Terugblik raadsvergadering 29 september

Heerd Jan Hoogeveen

Laveren tussen geruchten, feiten en privacy
Afgelopen donderdag debatteerde de raad over het vertrek van wethouder Martin Schreurs. Hij nam afscheid vanwege gezondheidsredenen. Wat die klachten precies waren, werd niet duidelijk: ook een wethouder heeft tenslotte recht op privacy. Het debat werd daardoor wel complex en ook onbevredigend. Is alles op tafel gekomen? Nee, privé zaken van de wethouder zijn niet besproken – privacy tenslotte. Kunnen we dan op basis van het debat zeggen dat we als gehele raad, als gezamenlijke fractievoorzitters of als burgemeester op een goede manier hebben gefunctioneerd als werkgever van het college of de wethouders? Nee, daar is meer voor nodig. Dat heb ik in de raadsvergadering gezegd, en ik heb daar vrijdag ook in een email aan mijn collega-fractievoorzitters toe opgeroepen: laten we bij elkaar komen om afspraken te maken wat we als werkgever met elkaar kunnen delen, wie die rol nu eigenlijk vervult (De burgemeester alleen? Fractievoorzitters? Presidium?) en welke randvoorwaarden daarbij nodig zijn.

Ondertussen zouden we bijna vergeten dat zo’n debat gaat over een mens. Een mens die hier ook niet voor heeft gekozen. Dank, Martin voor al je inzet voor Woerden en ik hoop dat je volledig herstelt!

Verkeersvisie: een ongelukje op zoek naar echte oplossingen voor onze inwoners
Ook de totstandkoming van de verkeersvisie is omgeven met veel aandacht in de media, vooral over het proces dat samen met inwoners en ondernemers is doorlopen. Als D66-fractie vonden wij dat de visie voldoende aanknopingspunten bood om vast te stellen, maar we zagen ook de weerstand bij een aantal partijen. Weerstand die veelal ook te maken heeft met onduidelijkheid over de vraag hoe concreet je nu wordt in een verkeersvisie. Die twee opvattingen over ‘wel of niet een verkeersvisie’ probeerden we met elkaar in balans te brengen door een motie voor te stellen. In mijn email daarover aan mijn coalitiegenoten merkte ik op dat ik graag dat gesprek wilde hebben in de luwte van de mediastorm. Simpelweg omdat voor- en tegenstanders elkaar dan beter verstaan. Zodat je tot echte oplossingen komt. En aan echte oplossingen, daar hebben onze inwoners het meeste aan. De formulering van mijn mail was wat kort door de bocht zoals dat soms kan in e-mails, maar de mail lekte uit en opeens kom je in de vervreemdende situatie dat het tegendeel van wat je beoogt, je wordt aangewreven. Gelukkig kennen mijn collega-fractievoorzitters mij goed genoeg om te weten wat mijn bedoeling was. En hopelijk de buitenwereld ook. En voor wie dat anders is: mijn excuses voor de ontstane beeldvorming. Hoe dan ook: met alle commotie erom heen was het verstandiger om de bespreking van de visie uit te stellen. Wij verwachten dat wethouder Margot Stolk de tijd benut om met alle betrokkenen nog een keer in gesprek te gaan, en met een aangepaste versie terug te komen naar de raad. Consensus hoeft niet – dat is ook vrijwel onmogelijk – en ze moet dat de volgende keer ook zeker niet beweren als het niet zo is.

Heerd Jan Hoogeveen