Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 oktober 2016

Woerdense gemeenteraad steeds beter in positie

Meer dan voorheen is er ruimte voor oppositiepartijen in de Woerdense gemeenteraad om met succes voorstellen te doen. Dat blijkt uit onderzoek door de fractie van D66 Woerden. Uit het onderzoek blijkt dat er ca. 40% meer moties en amendementen door raadsleden worden ingediend dan in de twee voorgaande raadsperiodes. Ook hebben oppositiepartijen meer kans om voorstellen aangenomen te krijgen.

De D66-fractie startte het onderzoek, omdat zij vindt dat de gemeenteraad meer invloed moet hebben op besluiten. Dat kan door moties en amendementen in te dienen. Voor het onderzoek heeft D66 daarom een analyse gemaakt van de aantallen moties en amendementen die in de gemeenteraad in stemming zijn gebracht vanaf 2006 tot nu.

Fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen: “Als D66 vinden wij een krachtige gemeenteraad belangrijk. De raad vertegenwoordigt namelijk de inwoners, en is het hoogste orgaan van de gemeente. Daarom hebben wij in 2014 met onze partners een compact coalitieakkoord gesloten, dat veel ruimte moet bieden aan alle raadsfracties om invloed uit te oefenen. We zien nu het effect ervan terug doordat het aantal voorstellen vanuit de raad veel hoger is dan in vorige periodes.”

Het onderzoek laat ook zien dat er meer ruimte is voor oppositiepartijen om succesvol voorstellen te doen. Oppositiepartij CDA is koploper in het indienen van moties en amendementen, en weet 62,5% van die voorstellen aangenomen te krijgen. Sinds 2006 haalde geen enkele oppositiepartij een dergelijke score. Hoogeveen daarover: “Het is goed dat de fracties een open debat met elkaar voeren,waarbij de inhoud centraal staat, en niet of je coalitiepartij bent of niet. Dat is werkende democratie en dat willen we in deze raadsperiode echt realiseren. Zo heeft het CDA het voorstel gedaan dat de gemeente via whatsapp gaat communiceren met inwoners. Dat voorstel heeft het gehaald, mede omdat D66 en andere coalitiepartijen dat steunden, en dat kan nu dus ook.”

De D66-fractie biedt het onderzoek tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 oktober aan de griffie aan voor een onafhankelijke controle. Daarna wil de fractie in overleg met de andere raadsfracties om te bezien op welke wijze de open bestuurscultuur in gezamenlijkheid nog verder kan worden verbeterd.

Klik hier om het complete onderzoek te lezen.