Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 december 2016

Opstelling D66 zondagsopenstelling

Het afgelopen jaar heeft de fractie van D66, samen met de andere coalitiepartijen, veel gesproken over de zondagsopenstelling. Het uitgangspunt van de D66-fractie is helder: inwoners en ondernemers moeten de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij hun leven inrichten en hun onderneming drijven. Toen een coalitie moest worden gevormd, moesten er compromissen worden gesloten. Tegenover investeringen in voor D66 belangrijke terreinen zoals onderwijs, economie en duurzaamheid, stond een compromis op het punt van de zondagsopenstelling. De verruiming die we in de vorige periode hadden gerealiseerd, zou niet nog ruimer worden. Na 2014 zijn de maatschappelijke ontwikkelingen in en om Woerden niet stil blijven staan. Vandaar ook dat wij daar in de coalitie uitgebreid over hebben gesproken.
Deze zomer is in de raad besloten dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de wenselijkheid van een verruimde openstelling. De resultaten van dat onderzoek liegen er niet om: een ruime meerderheid van de inwoners en ondernemers wil graag op zondag de winkels open zien. De werkgelegenheidseffecten zijn ook helder gemaakt in het rapport. De conclusie voor de D66-fractie was en is niet eenduidig. Waar we het enerzijds belangrijk achten om betrouwbaar coalitiepartner te zijn, vinden wij het ook belangrijk om oplossingen te bieden voor maatschappelijke behoeften. Als fractie hebben wij het debat met elkaar gevoerd over dit dilemma. Daarbij hebben alle raadsleden de vrijheid om hun eigen standpunt in de raad in te nemen. Zoals het er nu naar uitziet, betekent het dat een meerderheid van de D66-fractie zal gaan instemmen met een verruiming van de zondagsopenstelling. Op 21 december wordt daar in de raad over besloten.