Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 december 2016

Winkels mogen open op zondag, breuk in coalitie

Kerkplein

Vrijheid voor ondernemers

Op woensdag 21 december 2016 besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat ondernemers voortaan zelf mogen bepalen wanneer zij hun onderneming openen. Dat betekent dat wij af zijn van die rare lotingssystematiek voor supermarkten, dat we af zijn van Woerdenaren die op zondag tuincentra moeten bezoeken buiten Woerden, en dat we af zijn van het moeilijk uitlegbare verschil tussen de bijna-supermarkt bij het tankstation die wel open kon, en de echte supermarkt die dat niet mocht. Ondernemers krijgen nu de vrijheid om te ondernemen, zoals zij die zelf ook graag willen. Dat laat onverlet dat ondernemers zelf afspraken zullen moeten maken over de momenten waarop ze open zullen zijn. Voor winkeliers in het stadshart is het waarschijnlijk niet zinvol als zij ieder voor zich besluiten op welke zondagen zij open zijn, dus zullen zij daar proberen gezamenlijke afspraken over te maken. En hoewel het besluit het mogelijk maakt dat winkels ook op zondag van 06:00 tot 22:00 uur open mogen, lijkt het ons logisch dat ze daar ook zoeken naar optimale tijden. En daarbij vast ook wel rekening houden met de wensen van hun omgeving.


D66-fractie toch niet blij

Als D66-fractie verwelkomen we deze stap, die in lijn is met ons verkiezingsprogramma. En toch zijn we niet blij. We zijn niet blij, omdat we deze stap hebben moeten nemen in weerwil van coalitieafspraken. Een set afspraken waar we aan hechten. Maar waarvan we ook moesten concluderen dat die op dit punt te ver af begonnen te staan van de dagelijkse werkelijkheid. De CU/SGP-fractie, een gewaardeerd coalitiegenoot, nam dit zo zwaar op dat zij zich hebben teruggetrokken uit de coalitie. Over en weer is begrip voor elkaars standpunten, maar dat betekent nog niet dat je ook met elkaar tot een oplossing kan komen. Hoewel we dat lang, en tot het laatst toe, hebben geprobeerd, is dat niet gelukt. In de eigen D66-fractie hebben we het hier ook uitgebreid over gehad, en kwamen we niet tot een eensluidend standpunt. In goed overleg hebben we daarom besloten om verdeeld te stemmen. De spreektekst van fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen en de stemverklaring van Geert Jan Eissens zijn op onze website terug te lezen. We nemen nu even wat afstand tijdens het kerstreces, en kijken dan hoe we het bestuur van Woerden gaan vormgeven tot aan de verkiezingen van 2018: over iets meer dan een jaar alweer.


Goed nieuws

Eerder tijdens dezelfde raadsvergadering, debatteerde Saskia van Megen namens D66 fel met de andere raadsleden over de bevoegdheid om gebiedsontzeggingen op te leggen. De burgemeester wilde die bevoegdheid zonder meer mandateren aan de politie. De D66-fractie vond het onwenselijk dat de politie niet alleen strafbare feiten constateert, maar er ook direct zulke ingrijpende straffen aan zou mogen verbinden. De rest van de raad, op Progressief Woerden na, vond het allemaal prima. De VVD beweerde zelfs dat “we in oorlog zijn”. Uiteindelijk zegde de burgemeester toe dat hij in het beleid zal opnemen dat er altijd een check zal worden gedaan door de politie bij de burgemeester. Met die toezegging was het maximaal haalbare bereikt, en daarom stemde de D66-fractie in. En zo maakte Saskia haar nominatie als ‘raadslid van het jaar’, waar wij als fractie heel trots op zijn, meer dan waar.

 

De D66 fractie en wethouder Hans Haring wensen u hele prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2017.