Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 januari 2017

Hoe veilig is uw gemeente eigenlijk?

Saskia van Megen

Rondom de jaarwisseling werd Woerden ondersteund door Defensie, zo maakte de gemeente bekend op 30 december. Het was één van de vele extra veiligheidsmaatregelen die vorig jaar bovenop het Integraal Veiligheidsplan zijn getroffen. De fractie van D66 heeft de indruk dat er  besluiten worden genomen omwille van het veiligheidsgevoel en niet vanwege nut en noodzaak.

D66 is niet tegen extra veiligheidsmaatregelen als die nodig zijn,” geeft raadslid Saskia van Megen aan, “maar als Woerden een relatief veilige stad is, dan volstaat en werkt ons vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid toch? Het optreden van de gemeente kan ook een averechts effect hebben: mensen gaan zich onveiliger voelen en opstandige jeugd wordt opgejut.”

Naast de ondersteuning van Defensie gaat het om camerabewaking, het overdragen van bevoegdheden van de burgemeester aan de politie en tijdelijke inzet van cameratoezicht in een woonwijk. Hierdoor ontstaat het beeld dat Woerden een buitensporig criminele stad geworden is. De cijfers en andere informatie laten echter een veel genuanceerder beeld zien.

In de laatste raadsvergadering werd zelfs gesproken over een oorlogssituatie, kennelijk heeft men dat gevoel. Aan het college wordt nu gevraagd hoe veilig Woerden is in vergelijking tot andere gemeenten en waarom de raad pas op het laatste moment geïnformeerd wordt.  Van Megen: “Wanneer er zulke zware maatregelen worden getroffen of aangekondigd, dan is het logisch dat nut en noodzaak aanwezig zijn. Nu lijkt het erop dat een teruglopend veiligheidsgevoel de reden is, terwijl de veiligheidscijfers verbetering laten zien. De informatie van het college is zeer summier en kwam te laat om er nog een debat over te voeren. Maken we inwoners niet onnodig ongerust? Om over de extra kosten en inspanningen maar niet te spreken…”

De vragen die gesteld zijn door de fractie van D66 Woerden worden naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk vrijdag 4 februari beantwoord.