Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 maart 2017

Handen af van het Groene Hart! – Open brief aan alle landelijke politieke partijen

Beste collega-politici,

Als D66-fracties in de gemeenten van het Groene Hart verzetten wij ons, samen met onze inwoners, tegen schaliegaswinning in het Groene Hart. De onzalige plannen van het Rijk staan haaks op de wensen van onze inwoners. Wij roepen daarom alle politieke partijen op om schaliegaswinning af te wijzen en te kiezen voor een toekomstbestendige energievoorziening, en daarmee te kiezen voor uw en onze inwoners, een duurzame toekomst en voor uw en onze gezondheid.

Het Groene Hart is een nationaal landschap met groene, recreatieve en gezondheidswaarde voor de gehele Randstad. Daar moeten wij zuinig mee omgaan. Diverse gemeenten in de regio (o.a. Woerden, Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Stichtse Vecht) hebben zich daarom schaliegasvrij verklaard. Desondanks drukt de minister van Economische Zaken zijn plannen door om schaliegaswinning te verkennen via proefboringen rond Woerden. Deze plannen moeten worden gestopt:

  1. De Nederlandse economie moet af van de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en de voorraad is beperkt. Boringen naar schaliegas hebben daarom geen enkel toekomstperspectief en leiden af van de transitie die we op gang moeten brengen.
  2. De boringen zijn risicovol voor het milieu. Geen enkele overheid mag deze risico’s lopen met de gezondheid van zijn inwoners, al helemaal niet omdat er water wordt gewonnen in het Groene Hart.
  3. Het Groene Hart heeft een van de zwakste bodems van Nederland. Veel gemeenten in de regio zijn nu al miljoenen euro’s extra kwijt vanwege de zwakke, zakkende bodem. Door schaliegasboringen wordt de bodem nog instabieler, zoals ook de ervaring met gaswinning in Groningen heeft uitgewezen.

Wij roepen alle politieke partijen op om te kiezen voor duurzame energie in plaats van schaliegas. Een nieuw kabinet moet stoppen met het aanwijzen van gebieden waar in de toekomst schaliegas gewonnen zou kunnen worden en een wettelijk verbod op schaliegaswinning realiseren. D66 kiest voor inwoners in plaats van regentesk doorduwen: handen af van het Groene Hart!

Met vriendelijke groet,

Namens de D66-fracties:

Heerd Jan Hoogeveen, Woerden

Thierry van Vugt, Gouda

Bert Bening, Krimpenerwaard

Kiki Hagen, De Ronde Venen

Jos Pel, IJsselstein

Inge Prins, Alphen aan den Rijn

Femke Goedendorp, Stichtse Vecht

Joost Boermans, Wijdemeren

Michiel Muis, Lansingerland

Claudia Wolff, Zuidplas

Albert Grooten, Waddinxveen

Elly de Vries, Bodegraven-Reeuwijk

Marco Oehlenschlager, Nieuwkoop

Ralf Boland, Katwijk

Joost Kuggeleijn, Leiderdorp

Esther Loos, Kaag en Braassem

Cora Huijbens, Zoetermeer

Kai de Haan, Diemen

Boris Kocken, Oegstgeest

Jacques Bos, Ouder-Amstel