Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 maart 2017

Richt Dorpsstraat in als 30 km-zone

Bijna een jaar na de opening van de Dorpsstraat in Harmelen zijn er, ondanks positieve geluiden over de herinrichting, ook zorgen over de verkeerssituatie. Veel weggebruikers ervaren aanhoudende verkeersrisico’s die tot onveilige situaties leiden. Zo wordt er structureel te hard gereden doordat de Dorpsstraat vrijwel geen snelheidsbeperkingen kent die bij een 30 km-zone horen.

Het invoeren van een 30 km-zone creëert verwachtingen bij inwoners als het gaat om handhaving van de snelheid. D66 begrijpt dat handhaving een kostbare en beperkt effectieve maatregel is. Dit vraagt om een 30 km-zone die zodanig ingericht is, dat auto’s automatisch hun verkeerssnelheid moeten matigen. Het gaat dan om snelheid beperkende maatregelen, zoals vluchtheuvels, drempels, wegversmalling en het plaatsen van hindernissen (zoals bloembakken) die ervoor zorgen dat de weggebruiker zijn snelheid wel moet aanpassen.

D66- raadslid Geert Jan Eissens vraagt of het college voornemens is om op korte termijn de Dorpsstraat zodanig in te richten dat het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een 30 km-zone. Als dat niet het geval is, verzoekt D66 om een verkeersonderzoek te doen naar de veiligheidssituatie in de Dorpsstraat. Dit moet uiteindelijk leiden tot een veiligere en leefbaardere Dorpsstraat voor alle bewoners en weggebruikers.