Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 mei 2017

Pia Dijkstra stelt vragen in Tweede Kamer over sluiting HAP Woerden

Pia Dijkstra

Tweede Kamerlid voor D66 Pia Dijkstra heeft vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
2017Z06626

Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de huisartsenpraktijk uit Woerden verdwijnt. (ingezonden 19 mei 2017)

1 Bent u op de hoogte van de huisartsenpost die verdwijnt uit Woerden? 1)

2 In hoeverre bent u van mening dat een huisartsenpost in Leidsche Rijn volstaat voor de inwoners van Woerden in de avond, nacht en weekenden, terwijl deze op 17 minuten afstand ligt? 2)

3 Kunt u aangeven waarom is afgezien van een huisartsenpraktijk-plus vorm, dichtbij de mensen in de gemeente?

4 Deelt u de mening dat het opmerkelijk en onwenselijk is dat deze vorm van eerstelijnszorg verdwijnt voor een gemeente waarin 50.000 inwoners wonen? Zo ja, hoe gaat u dit besluit veranderen? Zo nee, waarom niet?

5 In hoeverre kunt u aangeven of deze situatie zich mogelijkerwijs ook op andere plaatsen in Nederland voordoet of lijkt te gaan voordoen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, kunt u dit (laten) inventariseren?

1) https://woerden.tv/hap-en-seh-verdwijnen-woerden/ 
2) https://www.primair-hap.nl/over-primair-huisartsenposten/persbericht/veelgestelde-vragen