Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Over HAP en andere zorg in Woerden

Deze week hebben woordvoerders zorg van de gemeenteraad en wethouder Koster gesproken met vertegenwoordigers van huisartsen uit Woerden, Primair Huisartsenposten, de coöperatie van huisartsen Zorgnu en de ziektenkostenverzekeraar Zilveren Kruis. Doel van het gesprek was om van de zorgverleners zelf te horen waarom het besluit was genomen om de huisartsenpost (HAP) in Woerden te sluiten. En om te weten wat de vervolgstappen zijn. Zijn er nog mogelijkheden om toch nog een vorm van spoedeisende hulp in Woerden te behouden? En wat doet D66 lokaal om invloed te krijgen op zorg en welzijn?

Wat zijn de feiten?
Onlangs is in het nieuws gekomen dat per 1 januari 2018 de Huisartsenpost in Woerden en de Spoedeisende Hulp in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gaat sluiten. Vanaf dan kunnen inwoners van de regio Woerden in de avond, nacht en weekend voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de Huisartsenpost Leidsche Rijn (gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht).

Waarom wil men de HAP verplaatsen?
Al langere tijd was duidelijk dat de HAP in Woerden het moeilijk zou krijgen na het besluit om de Spoedeisende Hulp (SEH) naar de locatie van het Sint Antonius ziekenhuis in de Leidsche Rijn te verplaatsen. Toch kwam de beslissing om de HAP echt te gaan verhuizen, onverwacht. Uiteindelijk bleek tijdens een vergadering een argument doorslaggevend: kwaliteit. Als iemand in het weekend bij een HAP komt met wat een breuk blijkt te zijn of andere ernstige aandoening, is doorverwijzing naar de SEH en het ziekenhuis belangrijk. Dat is wat de huisartsen en anderen bedoelen als zij zeggen ‘kwaliteit’ te willen leveren; je moet snel en adequaat kunnen doorverwijzen. Die kwaliteit kan niet voldoende geleverd worden als je tijdens de behandeling van Woerden naar Utrecht moet, zo zeggen de zorgverleners.

Zijn er alternatieven?
Een alternatief dat onderzocht is of het mogelijk was om toch een soort HAP in Woerden open te houden, bijvoorbeeld in de weekenden, zonder een SEH – de HAP +. Daarvan zijn twee opties onderzocht, een met huisartsen in de wijde regio rond Woerden en een met alleen Woerdense huisartsen. De uiteindelijke conclusie is dat het aantal inwoners dat gebruik zou maken van de HAP+ zo klein is dat het niet zou opwegen tegen de werkbelasting van huisartsen en specialisten. Bovendien zouden de wisselende openingstijden van de HAP voor meer verwarring zorgen. Daarmee lijken de kansen verkeken om een HAP of HAP+ open te houden.
Wethouder Koster denkt overigens dat er nog alternatieven zijn, mogelijk met andere (commerciële) organisaties, om toch een vorm van HAP overeind te houden. Woerdense huisartsen blijven hierover open staan. D66 denkt hierin actief mee.

De inzet van D66
Onze fractie begrijpt wat de beweegreden zijn van de huisartsen, maar kan zich niet vinden in het besluit om de HAP uit Woerden te halen. Het feit blijft echter dat de raad in Woerden niet over het besluit over de HAP gaat. Als lokale fractie zijn wij op een aantal sporen bezig om niet te blijven verzanden in boosheid, maar constructief te werken aan verbetering van onze invloed in zorg en welzijn.
Zo investeert onze fractie in de contacten met onze Tweede Kamerfractie en zorgen wij ervoor dat onze standpunten ook landelijk gehoord worden.
Daarnaast voeren wij lokaal continu het debat over de vraag ‘wat is dichtbij’. Als D66-fractie volgen wij daarin een consequente lijn. Of het nu over het crematorium gaat of over het ziekenhuis, de SEH of de HAP: je stuurt onze inwoners niet zomaar de A12 op. Juist omdat er zoveel zaken rondom zorg, welzijn, onderwijs, werk en vrije tijd zo nauw verbonden zijn met je eigen gezin, familie en kennissen, moeten we kritisch zijn op het uitbesteden van voorzieningen aan andere gemeenten.

Meer samenwerking nodig
Tijdens het overleg met de zorgverleners heb ik namens onze fractie ook gezegd dat de zorgverleners veel eerder en intensiever hun kennis en ervaring maar ook hun worstelingen in de zorg moeten delen met inwoners en raad. Op een aantal vlakken is die samenwerking er al. Zo werkt onze fractie nauw samen met huisartsen, ziekenhuis en andere betrokkenen om een breed bewegings- en preventieprogramma voor ouderen op te zetten. Dat programma moet zorgen voor vijf tot tien procent minder behandelingen in de HAP of ziekenhuis in 2020. Ook hebben wij contacten met zorgaanbieders over de zogeheten transmurale zorg. Dat houdt zoveel in dat je wilt dat inwoners snel en goed die zorg krijgen die ze nodig hebben, in het ziekenhuis, in eigen huis of ergens anders. Dat vraagt veel afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders. Juist als het gaat om transmurale zorg is Woerden al ver gevorderd. D66 vindt dat dat best meer gepromoot en ondersteund mag worden. Op een ander terrein hebben wij in de raad gevraagd om ondersteuning van de praktijkondersteuners – specifiek voor jeugd-ggz – zodat huisartsen minder belast worden.

Door op al die terreinen constructief mee te werken met de zorgsector, landelijk en lokaal, kunnen wij nog niet direct meebeslissen over de HAP in Woerden. Maar wij zorgen er wel voor dat we goede stappen zetten in al die onderdelen van zorg waar wij als raad wél over gaan. Dan nog hopen wij dat wethouder Koster straks met een briljant plan kom waarmee de huisartsenposten in Woerden alsnog kan blijven bestaan.