Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 januari 2018

It giet OAN !

Bij het uitspreken van deze woorden gaat een groot deel van Nederland uit zijn dak, de Elfstedentocht gaat van start en de voorbereidingen zijn niet voor niets geweest.

It giet OAN is nu ook voor D66 Woerden van toepassing, Het verkiezingsprogramma is als eerste van Woerden gepresenteerd en de officiële kandidatenlijst is bekend gemaakt. Nu op naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018!

It giet OAN!

Ook voor mijzelf en ik stel me vanaf deze plek graag aan u voor: Johan Tamse, 55 jaar en ik ben twee jaar fractievolger binnen D66 Woerden geweest.

Deze periode heb ik gebruikt om mezelf de Woerdense politiek eigen te maken en nu, met de verkiezingen in aantocht, stel ik mijzelf kandidaat voor D66 en in het bijzonder, voor u, als inwoner van de gemeente.

Waar sta ik voor: Doe wat je zegt en zeg wat je doet, dat vertaalt zich naar de volgende zes steekwoorden: Duidelijk, Democratisch, Duurzaam  Daadkracht, Dichtbij, en Degelijk.

Op dit moment ben ik fractie-assistent in de commissie Welzijn. Mijn focus ligt op het verbeteren van de leef- en leeromgeving van mensen. Onderwerpen als jeugdzorg, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en onze oudere inwoners liggen mij na aan het hart. Ik wil een verbinding maken tussen de zorg, onderwijs en werk. Dit omdat onze inwoners geen drempels maar ondersteuning nodig hebben en eigen keuzes moeten kunnen maken. In mijn volgende blog vertel ik daar graag meer over.

Duidelijk, Democratisch, Duurzaam  Daadkracht, Dichtbij, en Degelijk.

Samen met de huidige fractie bereiden wij ons voor om het startschot op 21 maart te horen en onze nieuwe fractieleden straks op een goede startpositie te zetten. Maar ook met het meegeven van een uitstekend verkiezingsprogramma dat onderweg gebruikt wordt als stempelkaart om te kijken of we nog op de juiste route zitten en welke route we moeten volgen. We gaan de straat op om u te ontmoeten en te betrekken bij ons verkiezingsprogramma, maar ook om de ideeën van de inwoners op te halen. Immers, net als bij de Elfstedentocht, kunnen de deelnemers (en in ons geval, dus fractie leden) nooit zonder de steun van enthousiaste toeschouwers en fans (de inwoners)

Na het startschot op 21 maart komt er veel op de nieuwe gemeenteraad af. Met uw stem op D66 brengt u de juiste kandidaten in de juiste positie om de race te controleren zodat we ook in de aankomende raadsperiode weer samen beslissingen nemen, die ons verder helpen. En ervoor te zorgen dat de gemeente een duurzame en gedegen woon-en werkplek is.

Wij zijn nu al positief en kijken uit naar de verkiezingen.

Wat D66 en mijzelf betreft,

“It giet OAN!”