Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Haal plastic afval vaker op

PMD-afval

D66 Woerden vraagt het college om het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons) vaker op te halen. Dit om de vele zakken die naast de vaak volle containers worden gelegd, en zakken die te vroeg aan de straat worden opgehangen te voorkomen. D66 hoort van veel inwoners klachten over de rommelige aanblik van deze zakken.

D66-raadslid Tom Boersma: “Het nieuwe afvalbeleid werpt zijn vruchten af. Er wordt in 2017 meer afval gescheiden ingeleverd dan de jaren daarvoor. Keerzijde is echter dat de verzamelcontainers vaak overvol zitten en dat zakken ernaast worden gelegd. Ook zien we dat zakken vaak ruim voor de ophaaldag al buiten worden gehangen. Dit zorgt voor ergernis bij bewoners.”

D66 is benieuwd hoeveel klachten er over de volle verzamelcontainers binnenkomen en welke acties het college daartegen onderneemt. Eerder was al aangekondigd dat er beter gecontroleerd zou worden of bewoners hun PMD-zakken niet te vroeg buiten hangen en dat op plekken waar dat veel voorkomt de haken aan lantaarnpalen eventueel verwijderd zouden worden.

 

Boersma: “Met het verwijderen van de haken lijden de goede onder de kwaden. De mensen die netjes op de ophaaldag hun zakken ophangen kunnen het dan niet meer goed kwijt. Een betere oplossing lijkt ons dat we kijken of we het PMD-afval vaker kunnen ophalen dan eens per twee weken, bijvoorbeeld iedere week. Gezien de vele zakken die te vroeg worden opgehangen lijkt daar behoefte te zijn. En wellicht levert het ophogen van de frequentie juist op dat inwoners nog meer en beter afval gaan scheiden.”

Tenslotte vraagt D66 nog naar de eventuele effecten van het vaker ophalen op de afvalstoffenheffing. Boersma daarover: “We hebben de afgelopen jaren geld terug kunnen gegeven en mensen worden beloond voor beter scheiden. Het moet niet zo zijn dat een aanpassing aan de ophaalfrequentie die voordelen tenietdoet. Dat zou niet netjes zijn. We hopen dat het vaker ophalen van plastic afval binnen het huidige budget kan.”