Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Houd langdurig zieke kinderen niet buiten de klas

Kinderen die als gevolg van een ernstige ziekte langdurig thuis of in het ziekenhuis moeten verblijven, hebben recht op onderwijs. De school blijft verantwoordelijk voor deze leerlingen en kan daarbij een beroep doen op de voorziening onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL).

Raadslid Ruud Niewold van D66 Woerden: “D66 heeft inclusie hoog op de agenda staan. Iedereen doet mee. Wij vinden dat je niet alle lasten van langdurig zieke kinderen op de schouders van ouders en scholen kan laten rusten, maar dat het óók een verantwoordelijkheid is van de gemeente om kinderen deel te laten nemen aan de samenleving. Zeker nu innovatieve middelen zoals robots ingezet kunnen worden om deelname aan schoolse en buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. In Breda is onlangs met steun van de gemeente een proef gestart met een robot die ‘namens’ het zieke kind deel kan nemen aan school maar ook aan schoolreisjes, praktijklessen buiten en dergelijke. Een dergelijke robot biedt handvatten op vlak van taalontwikkeling, maar ook sociale vaardigheden en een sociaal netwerk onderhouden. Daarnaast is het veel gemakkelijker voor kinderen om terug te komen in de klas.”

De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college van Woerden om erachter te komen hoeveel kinderen in Woerden vanwege een ernstige ziekte langdurig thuis of in het ziekenhuis moeten blijven en of de gemeente voldoende oog heeft voor innovatieve middelen die kinderen kunnen helpen om terugkeer naar de klas te versnellen. De vragen moeten vóór 9 maart beantwoord worden.