Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 februari 2018

De toekomst maken we nu!

Goed wonen is heel belangrijk voor een samenleving en dus ook voor Woerden. We zagen afgelopen weken een voorbeeld daarvan in de verhalen van de mensen die in Groningen in het aardbevingsgebied wonen. Goed wonen geeft ons geborgenheid, rust en het geeft ruimte om kansen te pakken om te groeien. De woonsituatie van de Groningers biedt hen dat niet meer en dat leidt dan tot sociale onrust.

Wij wonen in een prachtige stad in een mooie omgeving. Ik ervaar al 30 jaar in Woerden wat goed wonen is en ik voel mij er thuis. Uit de Staat van Woerden blijkt dat ik dat niet alleen vind. We geven met elkaar het “wonen in Woerden” een gemiddeld cijfer van 7,1. Van de inwoners voelt 85% zich veilig en 8 van de 10 inwoners is tevreden over hoe we met elkaar omgaan. U en ik willen dit natuurlijk behouden en liefst verbeteren. Dus is de vraag wat de bepalende factoren zijn voor onze tevredenheid.

Want natuurlijk zijn er punten die we graag anders willen. Ik denk dan in onze woonomgeving zoals bijvoorbeeld straatlantaarns die al tijden niet branden, verzakte stoeptegels en het afval dat in het groen rond de Cattenbroekerplas ligt. Maar dit zijn kleine ergernissen, die volgens mij niet het fundament van de tevredenheid over het wonen in Woerden raken.

Grotere zorgen heb ik over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de woonruimte. Zo is het ook in Woerden voor starters moeilijk om aan een woning te komen, en ook ouderen kunnen moeilijk een meer passende woning vinden. En we hebben nog steeds lange wachtlijsten voor sociale huur. Hoe gaan we dat vraagstuk oplossen met behoud van de bestaande kwaliteit van wonen?

Weloverwogen antwoorden vinden op vraagstukken als energie, groen, sociale diversiteit in een respectvolle samenleving binnen de randvoorwaarde van een duurzame gezonde financiën.

Maar mijn belangrijkste zorg komt voort uit mijn overtuiging dat wij nu de toekomst maken. Nemen we nu de besluiten die ervoor zorgen dat onze kinderen goed kunnen wonen en leven in Woerden? Dat ook zij de ruimte hebben om keuzes te maken in hun leven? En herkennen we voldoende wat we nu moeten doen om de grote sociale betrokkenheid die Woerden kenmerkt ook te borgen naar de toekomst? Weloverwogen antwoorden vinden op vraagstukken als energie, groen, sociale diversiteit in een respectvolle samenleving binnen de randvoorwaarde van een duurzame gezonde financiën. Dit zie ik als een grote verantwoordelijkheid voor mijn generatie en iets dat maakt dat we ook in de toekomst tevreden zijn over onze woonsituatie.

Hier wil ik me graag in Woerden voor inzetten, waarbij ik steun op mijn werkervaring in zorg, bedrijfsleven, volkshuisvesting en mijn eerdere bestuurlijke rollen in Woerden. Analytisch, gebaseerd op feiten en met respect voor mensen wil ik zoeken naar weloverwogen en gedragen oplossingen. Hierbij gebruik ik als vanzelfsprekend de D66 richtingwijzers: “streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving, vertrouw op de eigen kracht van mensen, beloon prestaties en deel de welvaart” omdat deze mij ook in mijn eigen leven leiden.

Birgitte van Hoesel,

Kandidaat op plaats 3 voor D66 Woerden

Thema

wonen

Lees meer