Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018

Kind van de rekening

Petra Verschoor

Geboren en getogen in de gemeente Woerden, Kamerik om precies te zijn. En nadat ik uitgevlogen ben naar Amsterdam voor jarenlang studeren, twee jaar de wereld heb rond gefietst, heb gewoond in Utrecht, Leiden en wederom Amsterdam heb ik uiteindelijk gekozen voor ons mooie Woerden om me te settelen. Met mijn man, onze zoon en een tweede op komst wonen we net buiten de Singel, dicht bij de bruisende binnenstad. Ik vind het er heerlijk. En pas nu, nu ik gesetteld ben en mijn omgeving met andere ogen bekijk vind ik dat het tijd is me er meer dan voorheen voor in te zetten.

Ik heb me jaren lang op verschillende manieren ingezet voor de zorg voor mensen, voornamelijk jonge mensen; onze jeugd. En hoe cliché de slogan misschien ook klinkt; de jeugd is onze toekomst. Kinderen zijn per definitie kwetsbaar, ook als alles goed loopt. Hen in staat stellen het maximale uit hun potentieel te halen vind ik belangrijk en daar wil ik me op richten. Want om er nog maar een cliché in te gooien; de toekomst maken we nu.

Uitgaan van wat het kind nodig heeft vind ik daarbij essentieel. Niet alleen het kind op school, of het kind in zijn gezinssituatie, het kind op de (buitenschoolse)opvanglokatie, het kind binnen het spectrum van de zorg of binnen welke context een kind zich dan ook begeeft. Maar het kind, en de behoeften van het kind in zijn geheel bekijken. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig. Tenslotte zijn overal organisaties bij betrokken, met hun eigen beleid, specialisaties, professionals, (wettelijke) kaders, protocollen, belangen en financiën. En uitgaan van de leefwereld van het kind is een mooie gedachte, maar past vaak niet goed (genoeg) in de manier waarop organisaties (met elkaar samen)  werken. Waardoor het meer kwetsbare kind vaak niet meteen de juiste zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. Wachten daarop maakt de kwetsbaarheid van het kind groter en verkleint een eerlijke kans op een goede ontwikkeling. En dat maakt het kind, kind van de rekening.

D66 wil in het kader van integrale hulp en ondersteuning inzetten op het realiseren van doorlopende voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar

Vanuit de gemeenteraad zou ik er graag aan willen bijdragen dat dat niet gebeurt. Ik hoop een meer integrale benadering van hulp te kunnen realiseren waarbij wordt uitgegaan van wat er in de leefwereld van de jongere mogelijk en nodig is. Maar nog daarvoor, voordat er behoefte is aan hulp, moet er inzet zijn op preventie, zodat de hulpvraag later niet ontstaat. En even niet beredeneerd vanuit problemen of hulpvragen, zorgen dat het kind het maximale uit zijn potentieel kan halen. Want, daar gaan we weer; we maken nu de toekomst. Wat mij betreft een toekomst waarin minder noodzaak is tot specialistische hulp en waarbij er met de geboden voorzieningen wordt aangesloten bij de behoefte van het kind.

D66 wil in het kader van integrale hulp en ondersteuning inzetten op het realiseren van doorlopende voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar zodat er een doorgaande leer-, zorg- en ontwikkelingslijn is. En in het verlengde daarvan wil D66 ook een aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Dus kom maar op met die zetel in de gemeenteraad. Dan ga ik me daar met verve hard voor maken!