Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 mei 2018

Afdelingsvergadering 30 mei

Graag nodigt het bestuur je uit voor een bijzondere Algemene Afdelingsvergadering (AAV), op 30 mei om 19:30 uur in De Bleek 7, Woerden.

Zoals het er nu naar uitziet, zal op dat moment het concept-coalitieakkoord klaar zijn en de fractie wil de leden graag de gelegenheid geven daar met elkaar van gedachten over te wisselen. De vergadering zal vervolgens de fractie een advies meegeven over het concept-akkoord. Het concept-akkoord is vertrouwelijk. De vergadering zal bij dit onderwerp besloten zijn en het concept-akkoord zal uitgeprint worden uitgedeeld (en later weer ingenomen).

Op de agenda staat tevens de (eerder aangekondigde) benoeming van Frank Leenards als bestuurslid Communicatie & PR.

De precieze locatie (vergaderzaal) communiceren we nog, maar zet de 30e vast in je agenda!

Met vriendelijke groet,

Adriaan Rothfusz, secretaris

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 3 april (volgt)
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Benoeming Bestuurslid Communicatie & PR
  Frank Leenards (https://www.linkedin.com/in/frankleenards/)stelt zich kandidaat als bestuurslid Communicatie & PR. Iedereen die zich ook wil kandideren kan dat kenbaar maken door een bericht aan het bestuur te sturen (secretaris@d66woerden.nl). Deze kandidaatstelling moet uiterlijk 26 mei om 18:00 uur binnen zijn. Het bestuur zal de informatie over de kandidaatstelling dan verspreiden onder alle leden.
 6. concept-Coalitieakkoord (hier wordt de vergadering besloten verklaard)
  De leden krijgen de gelegenheid onder strikt embargo kennis te nemen van het coalitieakkoord en daar met de fractie en de onderhandelaars over van gedachten te wisselen. Aansluitend adviseert de AAV de fractie over het concept-akkoord.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting