Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

D66 Woerden stelt vragen over budget onderwijsachterstanden

D66 Woerden heeft het College van B&W vragen gesteld over de korting die het Rijk gaat toepassen op het budget voor bestrijding van  onderwijsachterstanden.

De Rijksbijdrage is bedoeld voor peuters en basisschoolleerlingen en wordt gebruikt voor de financiering van voorschoolse educatie, maar kan ook voor zomerscholen en schakelklassen worden ingezet.

Birgitte van Hoesel, raadslid voor D66 Woerden: ‘Het budget wordt fors verminderd, van bijna € 500.000 naar uiteindelijk € 258.000 per jaar: bijna een halvering dus. Wij willen graag van het College weten wat de consequenties daarvan zijn en hoe het College hiermee om wil gaan. Voor ons staat voorop dat de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben in stand moet blijven. Ieder kind heeft immers recht op dezelfde startkansen.’

Artikel 42 vragen

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om daar waar nodig bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van een onderwijsachterstand bij kinderen.

Met het oog daarop heeft D66 met enige zorg gelezen dat het effect van het besluit van Minister Slob de Rijksbijdrage voor de bestrijding van onderwijsachterstanden te herverdelen voor Woerden een verlaging van de bijdrage betekent. D66 vindt het belangrijk dat in Woerden de aanpak van de problematiek van onderwijsachterstanden daar niet onder zal lijden.

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College bekend met de nieuwe methodiek die gehanteerd wordt om de omvang van de Rijksbijdrage per gemeente vast te stellen?
  2. Is het College ervan op de hoogte dat door de herverdeling de Rijksbijdrage onderwijsachterstanden voor Woerden op 1 januari 2019 afneemt van € 494.000 naar
    € 258.00 per jaar met een overgangsregeling van drie jaar?
  3. Heeft het College zicht op wat de verlaging van de bijdrage gaat betekenen voor kinderen met (risico op) een achterstand in het onderwijs?
  4. Wat gaat het College ondernemen om de mogelijk negatieve effecten van de aangekondigde vermindering van de bijdrage op te vangen?

Graag ontvangen wij een onderbouwd antwoord op bovenstaande vragen.

Namens de fractie van D66 Woerden,

Birgitte van Hoesel