Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

D66 Motie Plastic Afval op Evenementen breed gesteund

Tom Boersma

P E R S B E R I C H T

Woerden, 17 december 2018

D66 Motie Plastic Afval op Evenementen breed gesteund

Tom Boersma van D66 Woerden dient komende woensdag een motie in waarin het College van B&W wordt opgeroepen er in overleg met evenementorganisatoren alles aan te doen om ervoor te zorgen dat er tijdens evenementen in de gemeente Woerden geen plastic afval meer wordt geproduceerd. De motie wordt mede ingediend namens Fractie Bakker, VVD Woerden, Progressief Woerden, CU/SGP, Lijst van der Does, de SP, Inwonersbelangen en Sterk Woerden.

Boersma: ‘Ik ben blij dat zoveel partijen in de Raad deze motie willen steunen. Er worden in Woerden heel veel prachtige evenementen georganiseerd, zoals de Koeiemart, het Straattheaterfestival, de Woerdense Vakantieweek en ga zo maar door. Bij al die evenementen wordt ontzettend veel plastic afval achtergelaten, wat ook nog eens niet wordt gerecycled, maar veelal als restafval wordt verbrand. Het moet mogelijk zijn dat te voorkomen.’

Woerden heeft de ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn (alle afval te hergebruiken) en in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 2017. Boersma: ‘Het reduceren van afval op evenementen kan daar alvast een flinke bijdrage aan leveren.’

Motie Plastic afval op evenementen

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 19 december 2018,

Constaterende dat:

 1. Er in Woerden na evenementen veel afval op de grond ligt, met name van plastic wegwerpbekers;
 2. Veel van dit afval niet hergebruikt wordt, maar wordt verbrand;
 3. Met name het afval van plastic wegwerpbekers tijdens evenementen te voorkomen moet zijn;
 4. Het Europees Parlement voornemens is wegwerpplastic per 2021 te verbieden.

Overwegende dat:

 1. Gemeente en organisatoren kosten maken om het afval na een evenement op te ruimen;
 2. Woerden de ambitie heeft volledig circulair te zijn in 2050 en in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken t.o.v. 2017;
 3. Een van de beleidskaders om een circulaire gemeente te worden is dat Burgers, bedrijven, organisaties en overheid in Woerden structureel en constructief samen werken om grondstofstromen en reststromen meer circulair te maken op met name lokale en regionale schaal;
 4. Er op verschillende festivals in Nederland en daarbuiten niet meer gewerkt wordt met plastic wegwerpbekers maar met alternatieven zoals inwisselbare bekers.

Verzoekt het college:

 1. Met zoveel mogelijk organisatoren van evenementen in de gemeente Woerden het gesprek aan te gaan om te komen tot alternatieven voor het gebruik van plastic wegwerpbekers;
 2. Hierbij de expertise van externe partijen zoals bijvoorbeeld Green Events te gebruiken;
 3. Naast de plastic afvalstroom ook te bekijken of andere afvalstromen geminimaliseerd, en in de toekomst voorkomen, kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

D66, Tom Boersma

Fractie Bakker, Reem Bakker

VVD Woerden, Simone Onrust

Progressief Woerden, Jelmer Vierstra

CU/SGP, Daphne van der Wind

Lijst van der Does, Jaap van der Does

SP, Wilma de Mooij

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem

Sterk Woerden, Wout den Boer