Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 januari 2019

In Woerden doet iedereen mee

Woerden is een inclusieve gemeente. Iedereen doet mee en we maken geen onderscheid op basis van wat dan ook. En zaken van liefde en seksualiteit zijn persoonlijk en iedereen heeft het recht om geluk en liefde te vinden en niemand heeft het recht dat een ander te misgunnen. Als er één politieke partij in Woerden is die hier pal voor staat en altijd pal voor heeft gestaan dan is het D66 Woerden wel.

Om die reden vinden wij het ontzettend verdrietig dat Progressief Woerden nu een politiek nummertje maakt van de manier waarop de gemeente omgaat met de ophef over de Nashville-verklaring. Vandaag heeft Marieke van Noort in een interview met Woerden.tv gezegd dat de gemeente in het algemeen en D66 wethouder George Becht in het bijzonder hebben geweigerd om de regenboogvlag te hijsen. Dit terwijl de wethouder geregeld contact had met raadslid Coby Franken van Progressief Woerden en aan had gegeven dat het College in elk geval in de nieuwjaarsspeech van de burgemeester komende zaterdag klip en klaar zou reageren. Bovendien was het College van plan om morgen de regenboogvlag te hijsen.

Woerden.tv  heeft de verklaringen van Progressief Woerden zonder ook maar een poging te doen tot wederhoor bij de wethouder of de fractie van D66 Woerden omgezet in een tendentieus artikel waarin onterecht wordt gesteld dat Woerden bewust niet vlagt. In de afsluitende alinea wordt zelfs gesteld dat wethouder Becht eerder heeft gesteld dat homofilie een ‘geneesbare ziekte’ zou zijn. Inmiddels is deze tekst aangepast, maar D66 Woerden verwacht nog een expliciete rectificatie van Woerden.tv.

Saskia van Megen, fractievoorzitter van D66 Woerden: ‘Wij vragen ons af wat hier nu het doel van is. In een tijd waarin het zo van belang is dat we als gemeenschap laten zien dat we met elkaar moeten en willen samenleven en dat we daar ook sterker van worden is dit zo zonde. Laten we de verbinding zoeken in plaats van goedkope politieke succesjes proberen te scoren. Daar schieten we echt helemaal niks mee op.’