Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2019

Nieuwjaarsspeech voorzitter

Beste democraten,

Een jaar geleden stonden we hier ook en toen keken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen die in maart zouden worden gehouden. Vol optimisme -zo zijn wij immers- maar in de wetenschap dat we er in de peilingen een stuk minder goed voorstonden dan 4 jaar geleden, het jaar waarin we voor het eerst 5 zetels haalden in de Woerdense raad en ook minder dan nog een jaar daarvoor, toen we bij de landelijke verkiezingen ons op een na beste resultaat ooit scoorden.

Het kwam dan ook niet als een verrassing dat we uiteindelijk teruggingen naar drie zetels in Woerden, maar een teleurstelling was het in eerste instantie toch wel, al was het maar omdat zoveel leden zoveel moeite en energie in de campagne hadden gestopt.

Nu, tien maanden na de verkiezingen, zijn we grotendeels over de teleurstelling heen. We nemen deel aan de coalitie en hebben grote invloed gehad op het coalitieakkoord, waarin de verviervoudiging van de investeringen in duurzaamheidsbeleid een van de mooiste D66-items is. Ook mooi was de open manier waarop het akkoord in de ledenvergadering is besproken en de leden de kans kregen hun oordeel te geven. Democratie in optima forma wat mij betreft.

De betrokkenheid bij de campagne en ook in de ledenvergaderingen voor en tijdens het verkiezingsjaar waren opmerkelijk groot. Vijfentwintig man op een ALV was geen uitzondering en ik heb al eerder gememoreerd dat meer dan 30% van onze leden een actieve bijdrage aan de campagne heeft geleverd. Voor mij persoonlijk was dat het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Een vereniging is er immers voor de leden, maar kan ook alleen maar bestaan door de leden.

Daarom is het wel begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook jammer om te zien dat de betrokkenheid na de verkiezingen een dipje laat zien. Alleszins begrijpelijk, maar het is nu weer tijd om de handen uit de mouwen te steken. Gelukkig starten we het jaar met een bestuur dat volledig op sterkte is, en er zin in heeft om er een mooi politiek jaar van te maken, met maar liefst drie verkiezingen in het vooruitzicht: de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen op 20 maart al en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kan je stemmen op liefst 2 Woerdense kandidaten: Petra Verschoor staat op plaats 17 en Constance Tiemens op plaats 24 van de lijst. En ook bij de waterschapsverkiezingen heb je een Woerdense keuze: Heerd Jan Hoogeveen heeft zich gemeld als lijstduwer.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat D66 in het algemeen en D66 Woerden in het bijzonder zichtbaar is en blijft in Woerden. Onze eigen kandidaten geven ons een mooie gelegenheid om daar het gesprek over te beginnen in combinatie met het gesprek over de inhoud. Zeker bij de PS-verkiezingen is het D66-geluid duidelijk: duurzaam en daadkrachtig!

Inzet van leden is en wordt alleen maar belangrijker. In campagnes, maar ook politiek en het is dan ook fijn te zien dat er zich recent twee leden hebben gemeld om de fractie te ondersteunen. Dat is hard nodig. Niet alleen zijn we van vijf teruggegaan naar drie raadsleden, ook zien we dat de belasting van gemeenteraadsleden in het algemeen de afgelopen jaren stap voor stap toeneemt, door steeds verdergaande decentralisering vanuit met name het Rijk. En ook al is het vaak beleidsmatig te verdedigen, het gevolg is wel dat het raadswerk steeds belastender wordt en daardoor ook minder toegankelijk voor mensen die wel hun bijdrage zouden willen leveren; en daarmee ondermijnend voor de lokale democratie. Het zou goed zijn als hierover het gesprek op landelijk politiek niveau gevoerd zou worden.

Lokaal kunnen we er iets aan doen door de fractie te ondersteunen. En dat hoeft geen dagtaak te zijn. Heb je ergens verstand van en wil je je kennis en expertise inzetten? Laat het weten en als het onderwerp speelt dan nodigen we je uit om je steentje bij te dragen. Zo kan een geringe inspanning al veel verschil maken.

Het lijkt mij een mooie oproep om dit praatje mee te eindigen. In een week waarin we werden geconfronteerd met de Nashville verklaring, waaruit maar weer blijkt dat orthodox-christelijke intolerantie helaas nog springlevend is, in een week waarin WoerdenTV en een oppositiepartij in Woerden daar gebruik van wilden maken door onze wethouder met een persoonlijke aanval weg te zetten als homo-onvriendelijk en in een week tenslotte, waarin onze Minister President, die van alle Nederlanders, verklaarde dat hij relschoppers tijdens de jaarwisseling het liefst hoogstpersoonlijk ‘in elkaar zou slaan’, in die week ben ik er trots op lid te zijn van D66 en specifiek van D66 Woerden. Waar we altijd met respect met elkaar omgaan en waar we soms wel erg genuanceerd zijn. Maar dat heb ik liever dan dat we elkaar maar verbaal in elkaar blijven slaan.

Ik proost graag samen met jullie op 2018 dat toch nog goed afliep, maar kijk liever vooruit naar 2019 dat mooi begint en een prachtig jaar wordt als we daar met z’n allen aan bijdragen!

Ik wens jullie een schitterend jaar!

Marco Frijlink,
voorzitter

11 januari, Woerden