Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Extra bedrijventerreinen? Waarom dan?

De afgelopen weken is veel rumoer geweest over de locaties voor extra bedrijventerreinen in Woerden. Omdat wij snappen dat mensen zich zorgen maken, maar ook zien dat er veel onduidelijk heerst, geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Extra bedrijventerreinen? Dat is toch helemaal niet nodig?
Heeft Woerden wel extra ruimte voor bedrijven nodig? Die vraag wordt veel gesteld. Ons antwoord daarop is helder: ja, Woerden heeft die ruimte nodig. Dit komt voort uit de wens om bestaande bedrijfsterreinen te herontwikkelen. Bedrijven die hier zitten groeien uit hun jasje en hebben geen ruimte om uit te breiden. Ze gebruiken nu veelal de openbare weg wat een rommelig en ongewenst beeld geeft. De volgende stap die bedrijven nemen is verhuizen naar een locatie buiten Woerden. We zien dit bij bijvoorbeeld Gerritse al gebeuren. Onderzoeken wijzen ook uit dat de leegstand bij bedrijfspanden (en dus niet de kantoorpanden) in Woerden ver beneden het gemiddelde is, wat onwenselijk is voor de doorstroming van bedrijven. Ze zitten ‘vast’ zogezegd. Dat is dus de reden dat we op zoek gaan naar extra ruimte voor bedrijven. Het gaat dus nadrukkelijk niet om ruimte voor nieuwe bedrijven, maar voor al in Woerden gevestigde bedrijven die willen uitbreiden. De zoektocht naar deze ruimte staat ook in ons verkiezingsprogramma.

 

Maar er staat toch al zoveel leeg in Woerden?
Ja en nee. De leegstand in Woerden betreft vooral kantoorpanden. De behoefte die er is, zit hem vooral in bedrijfspanden. Denk hierbij aan loodsen, werkplekken en bedrijfshallen. Van die laatste categorie staat in Woerden slechts 2,6% leeg. Dat is ver onder het landelijk gemiddelde. Een gezonde leegstand is nodig om bedrijven de mogelijkheid te blijven bieden uit te breiden en te verhuizen.

De leegstand van kantoorpanden is zichtbaar en concentreert zich bijvoorbeeld op Middelland. De gemeente heeft echter het plan om dit om te bouwen tot woningen. Ook aan woningen is een grote behoefte in onze gemeente. De locatie van Middelland leent zich daar uitstekend voor. Het ligt bijvoorbeeld erg dicht bij het station en het centrum. Daarnaast is het erg kostbaar om kantoorpanden om te bouwen tot bedrijfsruimten (die zijn bijvoorbeeld minder hoog) wat het voor veel bedrijven niet rendabel maakt.

 

Wat is er zo erg aan als bedrijven Woerden verlaten?
We willen dat Woerden een gezonde mix van wonen, werken en ontspannen biedt. Bedrijven spelen daarin een belangrijke rol. Als veel bedrijven Woerden verlaten is dat niet goed voor de werkgelegenheid in Woerden en dat willen we voorkomen. Daarnaast investeren bedrijven ook veel in de gemeenschap (bijvoorbeeld door middel van sponsoring), iets dat we ook graag willen behouden. Een nieuw bedrijventerrein is dus ook uitdrukkelijk niet om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar om bestaande Woerdense bedrijven de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen.

 

Maar waarom dan een mooi stuk groen opofferen voor deze bedrijven?
Dat is een lastige overweging die we hebben moeten maken. We zijn trots op het groene karakter van Woerden (we zijn niet voor niets de Hoofdstad van het Groene Hart) en willen dat behouden waar mogelijk. Aan de andere kant willen we zoals gezegd ook ruimte bieden om in Woerden te wonen en te werken. Daarom hebben we de keuze gemaakt om nu op zoek te gaan naar 6 tot 9 hectare nieuwe mogelijkheden. Maar zoals ons verkiezingsprogramma ook zegt, dat moet het laatste stukje groen zijn dat we als bedrijventerrein aanwenden.

 

Maar waarom dan De Putkop, de Van Zwietenweg of De Voortuin 2?
Het is wat ons betreft nog niet gezegd dat het deze locaties worden. Het college van B&W heeft deze locaties aangewezen om nader te onderzoeken. Op 7 maart zal de raad besluiten welke locaties onderzocht gaan worden. Onderwerpen die onderzocht zullen gaan worden zijn bijvoorbeeld verkeer, milieu en duurzaamheidsaspecten, of de bodem geschikt is, of het economisch haalbaar is enz. Ook heeft de wethouder toegezegd de zaken die naar voren kwamen bij de bezwaren mee te nemen. Met deze onderzoeken kan besloten worden welke plek het meest geschikt is. Dat kunnen dus 1 of meerdere locaties zijn waarop uiteindelijk te totale 6 tot 9 hectare gerealiseerd wordt. Als de raad dat besluit heeft genomen moet ook de provincie Utrecht nog akkoord gaan. Als die ook akkoord zijn dan kunnen de bestemmingsplannen gemaakt worden. Hierbij worden de inwoners betrokken en kan een ieder zijn inspraak leveren. Het streven is om alles in 2022 rond te hebben, waarbij zorgvuldigheid voorop staat.

 

Wat is het standpunt van D66?
Zoals gezegd zijn wij van mening dat de extra bedrijfsruimte nodig is, maar dat dat wel het laatste stukje groene ruimte is dat we daarvoor gebruiken. Wij denken niet dat de onderzoeken zich moeten beperken tot de 3 locaties die het college heeft aangewezen. Wat ons betreft komen daar nog 1 of 2 locaties bij. Een voorstel in die richting zullen wij doen in de raadsvergadering van 7 maart.