Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 oktober 2019

A12 moet naar 100 km/uur

Op initiatief van D66 Woerden heeft de gemeenteraad vanavond een motie aangenomen die het College van B&W oproept in Den Haag te pleiten voor een verlaging van de maximumsnelheid op de A12 tot 100 kilometer per uur.

Snelheid op de A12 moet omlaag naar 100 km/uur

Op de Dag van de Duurzaamheid heeft de gemeenteraad van Woerden besloten dat naar haar mening de geluidsoverlast en fijnstofproblematiek rondom de A12 moet leiden tot een reductie van de maximumsnelheid tot 100 km/uur. D66 Woerden fractievoorzitter Saskia van Altena: ‘We roepen niet op tot iets nieuws, maar willen graag volop doorgaan op de ingeslagen weg. In 2015 én in 2018 geeft de gemeenteraad zich ook al negatief uitgelaten over de snelheidsverhoging naar 130 km/uur. Nu is het moment om dit besluit weer om te keren, want er wordt in de landelijke politiek weer gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen. Het is dus superbelangrijk om de A12 rondom Woerden weer bij de discussie te betrekken.’

Aanleiding was het initiatief van collega raadsleden uit de gemeente Gouda. Daar werd vorige week woensdag een motie van gelijke strekking aangenomen. Door samen op te trekken zal een krachtiger signaal naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgaan. Van Altena: ‘Als positief mens praat ik graag over voordelen, maar het enige voordeel van 130 km/uur is dat je drie minuten sneller van Utrecht naar Gouda kunt rijden. Maar het leidt bij verkeersongevallen vaker tot dodelijke slachtoffers, er is meer schadelijke uitstoot van fijn- en stikstof, meer geluidsoverlast én de doorstroming van het verkeer neemt af als gevolg van aanzienlijke snelheidsverschillen.’

Er zal een reactie uit Den Haag moeten komen

Tegenstanders van de motie willen vooral afwachten totdat het kabinet met een totaalpakket van maatregelen komt. Naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes zal er een reactie uit Den Haag moeten komen voor het nemen van noodmaatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken. Van Altena: ‘Door de recente uitspraak van de Raad van State liggen duizenden bouwprojecten stil. Daar zijn ook inwoners en ondernemers van Woerden de dupe van. Zonder het verlagen van de snelheid op de A12, zal bijvoorbeeld het realiseren van Voortuin I (het bedrijventerrein onder aan de afrit Woerden van de A12) nog meer vertraging oplopen.’

Uiteindelijk is de motie met steun van de SP, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, Christenunie/SGP, STERK Woerden en Inwonersbelangen aangenomen. Het college gaat nu verdere steun zoeken bij andere gemeentes om gezamenlijk voor 1 december 2019 een brief te sturen naar het ministerie.

De motie verlagen maximumsnelheid A12 (aangenomen op 10 oktober 2019)