Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2020

Fractie-assistent gezocht

De Woerdense D66 fractie is op zoek naar een enthousiaste

Fractie-assistent

De fractie-assistent is onderdeel van de D66 fractie Woerden. Hij/zij werkt samen met een D66 gemeenteraadslid en neemt namens D66 deel aan commissievergaderingen. Eigenschappen: Iemand die initiatieven neemt en zelfstandig kan werken. Zin om voor D66 actief te worden in de gemeentepolitiek? Aarzel niet en solliciteer!

D66 is met drie zetels vertegenwoordigd in de Woerdense gemeenteraad. D66 neemt ook deel aan het College van Burgemeester en Wethouders. De Woerdense D66 fractie vergadert een keer per twee weken om het D66 beleid in de gemeenteraad te bepalen, aan de hand van het verkiezingsprogramma, en om de vergaderingen van de gemeenteraad en commissies voor te bereiden. De fractie is actief in het volgen van actuele ontwikkelingen in de gemeente Woerden en neemt initiatieven om, vanuit het gedachtengoed van D66, de gemeente Woerden nog beter en mooier te maken. Verder wordt in de fractievergadering besproken op welke manier D66 communiceert met de achterban en de Woerdense burgers op sociale media en nieuwsbrieven.

De functie

De fractiemedewerker ondersteunt de raadsleden door in samenspraak met een raadslid agendapunten voor te bereiden voor commissievergaderingen. Deze commissievergaderingen worden door de assistent bijgewoond, en daar brengt de assistent het D66 standpunt naar voren. Het werk als fractie-assistent vergt ca 8-12 uur inzet per week. Het werk zal gedurende recesperiodes zeer beperkt zijn en weinig uren kosten. In andere weken waarin bijvoorbeeld de begroting wordt behandeld zal het werk meer tijd kosten. Vaste werkmomenten zijn in ieder geval de maandagavonden (elke twee weken), wanneer de fractievergadering plaatsvindt, en donderdagen als de gemeenteraad en commissies vergaderen.

 Taken:

 • het bijwonen van fractievergaderingen en meedoen met meningsvorming binnen de fractie
 • voorbereiden van commissievergaderingen van de gemeenteraad
 • voorbereiden van moties en amendementen naar aanleiding van onderwerpen in de gemeenteraad
 • het woord voeren namens D66 tijdens de commissievergaderingen
 • maken van persberichten en andere nieuwsitems over ‘jouw’ onderwerpen
 • in voorkomende gevallen organiseren van bijeenkomsten
 • ondersteunen bij netwerkopbouw en contact onderhouden met relevante maatschappelijke organisaties

Functie-eisen

Van onze toekomstige fractiemedewerker vragen wij in ieder geval:

 • Flexibele mindset
 • Wonen in de gemeente Woerden
 • Affiniteit met D66 en het sociaal-liberale gedachtegoed, lidmaatschap van D66 is een pré
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Affiniteit met de gemeentepolitiek.

 Informatie en solliciteren

Ook als je (nog) geen lid bent, maar het je leuk lijkt om politiek actief te worden en je voelt je thuis bij D66 Woerden, ben je van harte welkom!
Voor nadere informatie kun u contact opnemen Saskia van Altena / saskia@d66woerden.nl of met het bestuur van bestuur@d66woerden.nl