Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 juli 2020

Bomen Excercitieveld voorlopig behouden

Tom Boersma

Al enkele maanden wordt er in de gemeenteraad gesproken over de bomen op het Excercitieveld. Wat is er nou aan de hand?

Een paar jaar geleden is via een enquête onder alle Woerdenaren besloten dat het Excercitieveld bij een renovatie het romantische beeld, met aan beide kanten van de weg een rij bomen, moet behouden. In maart dit jaar werd de raad echter geïnformeerd dat het college van plan was voorlopig een enkele rij bomen terug te plaatsen om zo de optie voor een parkeergarage onder het veld te behouden. Dit was tegen het zere been van de raad in, en ook niet afgesproken. Er zou een dubbele rij bomen komen was de afspraak.

Dit was voor partijen reden om andere voorstellen in te dienen. Zowel voor het terug planten van een dubbele rij bomen, maar ook voor het behoud van de huidige bomen. Want bij de renovatie zouden die sneuvelen. Dit laatste had meerdere redenen; Het riool aan 1 kant van het veld moest vervangen worden, en door het graven zouden de bomen omvallen, de bomen zijn al wat ouder en sommige zijn zelfs ziek zodat ze in de komende jaren (vele over 10-15 jaar) toch echt weg zouden moeten. Daarbij kwam dat planten van nieuwe (kleinere) bomen tussen bestaande bomen niet goed zou zijn voor de nieuwe bomen omdat die niet goed kunnen groeien.

Voor onze fractie een lastig dilemma. Want het kappen van bomen vinden wij sowieso al zonde, maar zeker zulke mooie grote bomen die zo bepalend zijn voor de sfeer van het veld. Maar omdat aan 1 kant de bomen sowieso weg zouden moeten en omdat herplant van kleiner bomen tussen de bestaande bomen moeizaam zou zijn, kozen wij er toch voor dan maar alles weg te halen en het hele veld te omringen met nieuwe bomen. De voordelen hiervan wogen voor ons zwaarder: in plaats van de 43 bomen (waarvan sommige ziek) die er nu staan zouden er 75 gezonde nieuwe bomen geplant gaan worden. Bomen die jarenlang meekunnen en die in die jaren kunnen uitgroeien tot grote bomen zoals we ze nu ook kennen. Dat zou nu pijn doen, maar is voor onze toekomst de beste optie zo vonden wij. Iets dat onderstreept werd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, die ook de optie ‘alles in 1 keer’ adviseerde. En uiteraard met een dubbele rij, naar de wens van de inwoners. Het beste besluit zo dachten wij.

Tot de raad na de vergadering geïnformeerd werd dat bij het vervangen van het riool, de huidige riolering kan blijven liggen en dat er dus alternatieven bestaan omdat de bomen aan die ene kant dus niet allemaal weg zouden moeten. Onze informatie bleek dus niet te kloppen. En wat vonden we met deze nieuwe informatie van onze beslissing? Wat vele inwoners dachten was wel duidelijk. Een protestactie tegen de kap van de bomen op het veld kreeg veel aandacht. Het argument dat als aan 1 kant alles weg moet, dat aan de andere kant ook te doen bleek dus geen argument meer. Maar dat de bomen oud en ziek zijn is een feit. En ook dat er gaten vallen in de structuur die er nu is omdat nieuwe bomen niet goed groeien tussen de huidige is geen mooi gezicht. En dat zou alleen maar erger worden de komende jaren.

Een duivels dilemma dus. Er lag een voorstel van partijen dat aan het college vroeg om een scenario aan de raad voor te leggen waarbij de bomen behouden blijven. Dat vonden wij in principe een goed idee, maar we moeten de argumenten om toch in 1 keer alles aan te pakken ook goed kennen. Daarom deed de fractie van D66 bij monde van raadslid Tom Boersma het voorstel om het college aan meerdere scenario’s te laten werken, waarbij in ieder geval een scenario zou zitten waarbij de huidige bomen behouden blijven, maar ook scenario’s waarbij alles vervangen wordt. Dus hoe zit het met de riolering? Hoe zit het nou met het planten van nieuwe bomen tussen oude bomen? Hoe zit het met de veiligheid? Als dat alles op een rijtje staat, pas dan kan de raad de juiste beslissing nemen.

Dit voorstel werd door alle partijen in de raad overgenomen. En zo zullen de bomen dus voorlopig blijven staan en kunnen we er nog de hele zomer van genieten. Want dat de bomen hartstikke mooi zijn, daar twijfelt niemand aan.