Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2020

Extra financiële middelen voor het nieuwbouwplan voor de Wilhelminaschool

Wij hebben de raadsvoorstel gesteund over  extra financiële middelen beschikbaar te stellen om het nieuwbouwplan voor de Wilhelminaschool aan de Oostsingel 4 duurzamer (Energie Neutraal) en toegankelijker (Inclusie) te kunnen maken dan wettelijk is voorgeschreven. Ook het schoolbestuur draagt aan deze extra maatregelen bij.

Onze toelichting:

D66 houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. Dat geldt ook voor de afspraken die we gemaakt hebben met de schoolbesturen en die zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan.

De inkt van de handtekening van onze wethouder namens de gemeente is nauwelijks droog en de eerste aanpassingen worden nu al voorgesteld. En dat terwijl we pas in 2022 de reserves ten behoeve van dit huisvestingsplan gaan vormen en vullen.

In de gemaakte afspraken is met instemming van de gemeenteraad opgenomen dat we graag altijd pér bouwproject een plus-scenario willen zien ten opzichte van de op dat moment geldende wettelijke bouwnormen. In zo’n plus-scenario moet worden uitgewerkt wat de meerkosten zijn én wat de extra opbrengsten zijn als er bij de betreffende school extra geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en ‘In Woerden doet iedereen mee’.

D66 wil deze afspraak graag in stand houden