Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 mei 2021

Controleert de gemeente Woerden inwoners op social media?

Vragen D66 Woerden: controleert de gemeente Woerden inwoners op social media?

De D66-fractie heeft aan het college gevraagd of de gemeente Woerden haar inwoners stiekem volgt op social media om hen te controleren. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, waaruit blijkt dat gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op social media. Regelmatig worden daar ook nep-accounts voor gebruikt, wat in strijd is met de wet.

 

De D66-fractie wil nu weten van het college of deze praktijken ook in Woerden worden toegepast. Raadslid Birgitte van Hoesel: “Wij vinden het belangrijk dat de overheid uitgaat van vertrouwen in de burger. Het volgen van inwoners met anonieme accounts past daar niet bij. Daarom willen wij zeker weten dat dat in Woerden niet gebeurt.”

 

De vragen van D66 gaan niet alleen over de vraag of de gemeente  nep-accounts gebruikt, maar ook of de gemeente informatie van inwoners vanuit social media, opslaat in dossiers. Van Hoesel: “Dat de gemeente actief is op social media juichen we toe, en we hebben ook geen aanwijzingen dat het in Woerden nu misgaat, maar we willen wel zeker weten dat de belangen van onze inwoners zijn geborgd.”

 

De vragen van D66 Woerden moeten door het college uiterlijk 21 juni zijn beantwoord.