Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021

Is Kringlooplandbouw de toekomst?

Is Kringlooplandbouw de toekomst? Wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de landbouw in Nederland kan op maandagavond 25 januari 2021 vanaf 20.00 uur in een online sessie meepraten over de stelling: “Over 10 jaar is in Nederland meer dan 50% van de landbouw kringlooplandbouw” Er…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 december 2020

Cursus Politiek Actief

Denk je na om politiek actief te worden in Woerden? Wil je meer weten over gemeenteraad beslissingen? En wie daarover meepraat? Denkt u wel eens dat het beter zou kunnen? Dan is de cursus Politiek Actief er voor u! De gemeenteraad neemt beslissingen die gevolgen hebben voor iedereen die in Woerden woont. Gmeente Woerden organiseert…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020

Eerste stappen naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op onze druk bezochte AAV 2 december hebben we de eerste officiële besluiten genomen om te deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing 2022. Unaniem hebben de D66 Woerden leden besloten om deel te nemen aan de GR22. Op deze AAV 2 december hebben we officiële instellingbesluiten genomen, zoals de LAC, WAC,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2020 zondag 15 november 2020

Beschouwing D66 bij Programmabegroting 2021- 2024

D66 is er voor iedereen, positief, kansrijk en duurzaam. Afgelopen jaar hebben we het samenhangend waardenkader vastgesteld. De waarden die Woerden karakteriseren en dragen, en ook richting geven. De keuzes in deze begroting, net als eerder in de strategische heroriëntatie, sluiten goed aan op deze waarden. Daarmee is er een goed samenhangend…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Woerden stelt vragen over verlichting

D66 Woerden heeft het college vragen gesteld over de verminderde verlichting op en nabij fietspaden waar de ouderwetse straatverlichting is vervangen door energiezuinige led- armaturen. Voorheen was er veel extra omgevingslicht met als voordeel dat niet alleen de rijbaan voor auto’s, maar ook fietspaden volledig verlicht werden. Met de led-verlichting is de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2020

Duurzaamheids motie door de raad aangenomen

Motie - Onderzoek potentie zon op dak De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020,  gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024,  Constaterende dat: Woerden onderdeel uitmaakt van de RES-regio U16; Er namens deze regio een concept-bod is…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 oktober 2020

Brug Woerden West

Op 15 oktober in de raadsvergadering heeft onze fractievoorzitter Saskia van Altena een helder  toelichting gegeven over de brug in Woerden West en over de moties: Alle fracties erkennen dat het van belang is om de discussie over de Westelijke Randweg af te ronden. In februari 2017 hebben we raadsbreed onze handtekening…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 oktober 2020 zaterdag 25 juli 2020