Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Duurzaamheids motie door de raad aangenomen

Motie - Onderzoek potentie zon op dak De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020,  gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024,  Constaterende dat: Woerden onderdeel uitmaakt van de RES-regio U16; Er namens deze regio een concept-bod is…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 oktober 2020

Brug Woerden West

Op 15 oktober in de raadsvergadering heeft onze fractievoorzitter Saskia van Altena een helder  toelichting gegeven over de brug in Woerden West en over de moties: Alle fracties erkennen dat het van belang is om de discussie over de Westelijke Randweg af te ronden. In februari 2017 hebben we raadsbreed onze handtekening…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 oktober 2020 zaterdag 25 juli 2020 donderdag 2 juli 2020
Fractie-assistent gezocht

Fractie-assistent gezocht

De Woerdense D66 fractie is op zoek naar een enthousiaste Fractie-assistent De fractie-assistent is onderdeel van de D66 fractie Woerden. Hij/zij werkt samen met een D66 gemeenteraadslid en neemt namens D66 deel aan commissievergaderingen. Eigenschappen: Iemand die initiatieven neemt en zelfstandig kan werken. Zin om voor D66 actief te worden in de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 oktober 2019 donderdag 10 oktober 2019
A12 moet naar 100 km/uur

A12 moet naar 100 km/uur

Op initiatief van D66 Woerden heeft de gemeenteraad vanavond een motie aangenomen die het College van B&W oproept in Den Haag te pleiten voor een verlaging van de maximumsnelheid op de A12 tot 100 kilometer per uur. Snelheid op de A12 moet omlaag naar 100 km/uur Op de Dag van de Duurzaamheid heeft…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 mei 2019
Woerdense Maatschappelijke Agenda “doet iedereen mee”

Woerdense Maatschappelijke Agenda “doet iedereen mee”

Het college heeft in maart haar ‘maatschappelijke agenda’ aan de raad voorgelegd. Een belangrijk document omdat dit voor de komende jaren richting geeft aan een van de belangrijkste pijlers van hoe wij als  inwoners samen leven  in Woerden, ook wel genoemd ‘het Sociaal Domein’. Deze beleidsagenda steunt op de waarden die onder het coalitieakkoord liggen,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 april 2019

Hans M.M. Haring 1960 – 2019

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Hans Haring geheel onverwacht uit het leven van zijn vrouw José en hun kinderen is weggenomen. Hans was een actief lid van D66 en in Woerden gedenken we hem met verdriet en warmte. Elk verscheiden is verdrietig, maar op 58-jarige leeftijd en zo middenin het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 maart 2019